ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.ย้ำตรวจโควิด-19 ไม่เสียค่าใช้จ่ายต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์หรือดุลยพินิจแพทย์สั่งตรวจ

980 14
แชร์

        สปสช.ย้ำตรวจ-รักษาโควิดฟรี ต้องเป็นกลุ่มเสี่ยง และแพทย์พิจารณาแล้วว่าควรเข้ารับการตรวจ การรักษาฟรีต้องรักษาไปตามขั้นตอนกระบวนการที่โรงพยาบาลจัดให้ หากไปตรวจเองโดยไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงและไม่ได้พบหมอมาก่อนไม่ฟรี

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า จากการระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันมีความรุนแรงมากกว่ารอบก่อนหน้านี้ และทาง สปสช. ได้ยืนยันมาตลอดว่าคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทุกคนมีสิทธิได้รับการตรวจคัดกรองและรักษาฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะไปรับบริการที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน รวมทั้งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เน้นย้ำหลายครั้งว่าโรงพยาบาลเอกชนไม่สามารถเก็บเงินค่าบริการจากผู้ป่วยโควิดได้ โดยให้มาเก็บที่ สปสช. แทน

อย่างไรก็ดี ยังมีประชาชนบางส่วนที่ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องการใช้สิทธิตรวจและรักษาโควิด-19 ฟรี โดยจากข้อมูลของสายด่วน 1330 พบว่ามีประชาชนบางส่วนที่ได้ยินว่า สปสช.ให้ตรวจฟรีจึงเดินทางไปตรวจ แต่พอคัดกรองแล้วไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงก็โดนเรียกเก็บเงิน ซึ่งขณะนี้มีกรณีลักษณะนี้ร้องเรียนเข้ามากว่า 700 กรณี ดังนั้นจึงขอชี้แจงอีกครั้งว่าผู้ที่สามารถตรวจคัดกรองฟรีต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งหมายถึง มีอาการป่วยตามเกณฑ์ที่กำหนด คนที่เคยเดินทางไปหรือพักอาศัยในพื้นที่ที่มีการระบาด มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และต้องให้หมอสั่งตรวจ เป็นต้น อีกทั้งการออกตรวจคัดกรองเชิงรุกก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเช่นกัน

“หากสงสัยว่าตนเองอยู่ในกลุ่มเสี่ยงแล้วเล่าประวัติกับแพทย์หรือพยาบาลให้วินิจฉัยว่าเข้าข่ายให้ตรวจได้จึงเข้าเงื่อนไขตรวจฟรี แต่ในกรณีที่บางคนเข้าไปตรวจแบบ drive thru หรือขับรถเข้าไปตรวจ โดยไม่ได้พบแพทย์คัดกรองมาก่อนก็ไม่เข้าเกณฑ์ตรวจฟรี ดังนั้นจึงต้องเป็นดุลยพินิจของแพทย์ drive thru บางกรณีก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายถ้าแพทย์วินิจฉัยว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงและให้ตรวจ drive thru เป็นต้น” เลขาธิการ สปสช. กล่าวและว่า นอกจากนี้แล้วก็ยังเปิดช่องให้บุคคลที่ไม่เข้าข่ายข้างต้นแต่อาจมีอาการไม่สบายใกล้เคียงกับโรคโควิด-19 หรือรู้สึกไม่สบายใจ ไม่มั่นใจว่าตัวเองอยู่ในข่ายกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ สามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองได้ฟรี โดยให้ไปพบแพทย์ก่อน หากแพทย์พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรเข้ารับการตรวจ ก็สามารถไปตรวจได้ฟรี เช่นกัน เพราะเป็นดุลยพินิจของแพทย์

"ที่เราต้องให้ไปพบแพทย์ก่อนก็เพราะว่าเราอยากให้อย่างน้อยได้เจอหมอ ให้หมอได้ซักประวัติ ได้ประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้นก่อน มันไม่ควรมีเหตุการณ์ที่คนไข้เดินไปเอง ขอตรวจเอง กลับมาบ้านเอง รวมทั้งกรณีที่ไปสมัครงานหรือบริษัทที่ทำงานให้ไปตรวจเพื่อเอาผลการตรวจไปใช้รับรองการเข้าทำงาน ก็จะไม่สามารถใช้สิทธิตรวจฟรีได้เช่นกัน และขอความร่วมมือไปยังบริษัทต่างๆ ไม่ควรมีข้อกำหนดในลักษณะนี้ด้วยเพราะเป็นการละเมิดสิทธิ" นพ.จเด็จ กล่าว

          นพ.จเด็จ กล่าวต่อไปว่า นอกจากการตรวจคัดกรองแล้ว กรณีตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลตั้งแต่แรกรับเข้ารักษาจนรักษาหายโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งทั้งหมดเป็นไปตามมาตรฐานการรักษา ดังนั้น ขอความร่วมมือผู้ป่วยปฏิบัติตามคำแนะนำที่แพทย์หรือโรงพยาบาลจัดให้ การจัดการต่างๆ มุ่งไปที่การควบคุมการระบาดให้เร็วที่สุดและบริหารจัดการการรักษาเพื่อไม่ให้เกินศักยภาพที่ระบบสาธารณสุขของเราจะรองรับได้เป็นหลัก" นพ.จเด็จ กล่าว