ข่าวประชาสัมพันธ์

บอร์ด สปสช.เตรียมออกประกาศช่วยเหลือเบื้องต้นหากเกิดความเสียหายจากการรับ “วัคซีนโควิด-19”

2823 41
แชร์

บอร์ด สปสช.เตรียมออกประกาศฯ ช่วยเหลือเบื้องต้น ดูแลคนไทยทุกสิทธิ์ บุคลากรสาธารณสุข กรณีเกิดความเสียหายจากการรับ “วัคซีนโควิด-19” ย้ำหลักการไม่ใช่พิสูจน์ถูกผิด แต่ช่วยเหลือเบื้องต้นเพื่อเยียวยาและเป็นขวัญกำลังใจ ยืนยันวัคซีนโควิด-19 มีประโยชน์ ลดโอกาสเจ็บป่วยและความรุนแรงจากไวรัส  

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 เป็นวัคซีนที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในเวลานี้ ในการลดโอกาสความเจ็บป่วยและความรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 ช่วยในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ที่สำคัญยังลดจำนวนผู้ป่วยสู่โรงพยาบาล ลดภาระด้านสาธารณสุขในการดูแลรักษาพยาบาลลงได้ โดยขณะนี้ประเทศไทยโดยรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ได้นำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ทยอยฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย และเตรียมที่จะฉีดให้กับประชาชนทั่วไป

อย่างไรก็ตามแม้ว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จะได้ผ่านการทดสอบความปลอดภัยทางคลินิกแล้ว แต่ย่อมมีโอกาสที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ขึ้นได้ในบางราย ผลข้างเคียงจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของแต่ละคน ขณะที่บางคนอาจไม่มีอาการใดๆ เลย ดังนั้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทุกคนทุกสิทธิการรักษาพยาบาลในการรับวัคซีนโควิด-19 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานนั้น ได้มีมติให้ สปสช.กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ แนวทางการจ่าย เพื่อรองรับการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับประชาชนไทยทุกคนที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

 

                             

 

ทั้งนี้ สปสช.ได้หารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เพื่อจัดทำกลไกในการช่วยเหลือเบื้องต้นสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการรับวัคซีนโรคโควิด-19 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างประกาศฯ เพื่อรองรับ ซึ่งจะใช้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเดียวกับ มาตรา 41 พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 สำหรับในส่วนของงบประมาณเป็นใช้จากงบใช้จ่ายเงิน (กู้) เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

“การดูแลผลข้างเคียงจากวัคซีนนี้ เป็นการดูแลคนไทยทุกคน ทั้งผู้รับบริการที่เป็นประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ให้บริการที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านอื่นๆ รวมถึงอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคน หลักการช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีนี้ เป็นหลักการเดียวกับการช่วยเหลือตามมาตรา 41 คือไม่ได้เป็นการพิสูจน์ถูกผิด แต่เมื่อได้รับความเสียหายจากการรับบริการสาธารณสุข หรือกรณีของการรับวัคซีนโควิด-19 ที่บางรายอาจจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์ เกิดผลข้างเคียงบางอย่าง ท่านก็จะได้รับการดูแลช่วยเหลือจากรัฐบาล โดยไม่มีการพิสูจน์ถูกผิด แต่เน้นที่การช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ โดยเฉพาะกลุ่มบุคลากรสาธารณสุขที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไปแล้ว หากท่านเกิดอาการไม่พึงประสงค์ ก็ขอรับการช่วยเหลือตามประกาศที่บอร์ด สปสช.กำลังจะออกหลักเกณฑ์นี้ได้เลย” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

 

//////////30 เมษายน 2564