ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.ใช้มาตรการ Work From Home ร่วมคุมโควิด จนท.อยู่ที่บ้านให้ช่วยสายด่วน 1330 ประสานหาเตียง

132 30
แชร์

สปสช.ร่วมป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ให้เจ้าหน้าที่ Work From Home เพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อระหว่างเดินทาง โดยให้ไปเสริมกำลังสายด่วน 1330 ช่วยประสานจัดหาเตียงแก่ผู้ติดเชื้อและโทรติดตามอาการต่อเนื่องจนกว่าจะได้เตียง

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  ทาง สปสช. ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโดยให้เจ้าหน้าที่ของ สปสช. ส่วนกลางทุกระดับซึ่งมีที่ตั้งในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รอยต่อ จ.นนทบุรี ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น ในส่วนของ สปสช.เขตที่อยู่ในพื้นที่อื่นๆ ให้ดำเนินการในทิศทางเดียวกัน

"การ Work From Home เป็นหนึ่งในมาตรการลดการเดินทางบุคคลที่ช่วยชะลอการแพร่ระบาดได้อย่างหนึ่ง สปสช.ในฐานะเป็นหนึ่งในหน่วยงานด้านสุขภาพ นอกเหนือจากดำเนินงานตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังต้องปฏิบัติตัวเพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชน และเราขอเชิญชวนให้หน่วยงานองค์กรอื่นๆ นำมาตรการนี้มาปฏิบัติให้มากขึ้น หากทุกองค์กรร่วมกันให้ความร่วมมือลดการเดินทางของพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ในองค์กร ประกอบกับปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตัวอื่นๆ อย่างเข้มข้น อาทิ การใส่หน้ากาก ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่างทางสังคม ก็จะช่วยควบคุมการระบาดได้เร็วขึ้น สถานการณ์โดยรวมก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นตามไปด้วย" นพ.จเด็จ กล่าว

นพ.จเด็จ กล่าวอีกว่า การ Work From Home ของ สปสช.นั้น จะไม่กระทบกับบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยใช้มาตรการนี้ในการระบาดรอบก่อนมาแล้วและได้วางระบบการทำงานต่างๆ รองรับการทำงานที่บ้านไว้แล้ว

“แม้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ สปสช. จะอยู่ในช่วงปฏิบัติงานที่บ้าน แต่การดำเนินงานต่างๆ ภายใต้กองทุนบัตรทองยังคงเดินอย่างต่อเนื่อง เพียงแต่ปรับรูปแบบดำเนินงานภายในสำนักงานและภายนอกสำนักงานตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมบอร์ด สปสช. การประชุมบอร์ดควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน รวมถึงการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ มีการวางระบบประชุมออนไลน์โดยไม่ติดขัด การโอนงบประมาณกองทุนฯ เพื่อจัดบริการต่างๆ ยังคงต่อเนื่อง การเบิกจ่ายชดเชยค่าบริการให้กับหน่วยบริการก็เป็นไปตามปกติ รวมถึงการให้บริการ Call Center หรือสายด่วน สปสช. 1330 ด้วย” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

          ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ของ สปสช.ที่ทำงานที่บ้านยังได้รับมอบหมายภารกิจให้เสริมกำลังทีมงานสายด่วน 1330 อีกด้วย เนื่องจากขณะนี้มีการระบาดเป็นวงกว้าง และสายด่วน 1330 มีหน้าที่เป็นหน่วยประสานจัดหาเตียงแก่ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีเตียงรองรับ ตลอดจนโทรติดตามอาการผู้ป่วยทุกๆ 6 ชั่วโมงจนกว่าจะได้เตียง รวมถึงการโทรกลับสายที่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่รับสายเนื่องจากช่วงนี้มีปริมาณการโทรเข้ามาจำนวนมาก ทำให้มีบางสายที่ยังไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่ง สปสช.ได้บันทึกเลขหมายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาในระบบแล้ว และจัดบุคลากรให้โทรกลับเพื่อรับเรื่องจากประชาชนต่อไป นอกจากเจ้าหน้าที่ 1330 แล้ว สปสช.ยังระดมเจ้าหน้าที่และผู้บริหารทั้งส่วนกลางและเขตที่ WFH มาช่วยกันโทรและรับสาย การให้เจ้าหน้าที่ที่ทำงานที่บ้านเข้าไปช่วยงานสายด่วน 1330 จะทำให้การให้บริการช่วยเหลือผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น