ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.เพิ่มสภาพคล่อง รพ.กรณีโควิด-19 ปรับรอบเบิกจ่ายเงินค่ารักษาผู้ป่วยในเร็วขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง

303 21
แชร์

สปสช.ร่วมรับมือสถานการณ์โควิด-19 หลังผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่ง ทำผู้ป่วยเข้ารักษาตัวใน รพ. กรณีโควิด-19 เพิ่มสูง ส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่าย รพ. เพิ่มขึ้นฉับพลัน หวั่นกระทบกระแสเงินสด รพ. สั่งเร่งด่วนปรับรอบระยะเวลาเบิกจ่ายค่าชดเชยค่าบริการรักษาผู้ป่วยในจากเดือนละ 1 ครั้ง ให้เร็วขึ้นเป็นเดือนละ 2 ครั้ง เพิ่มสภาพคล่องให้ รพ. หลังจากก่อนหน้าปรับรอบเบิกจ่ายค่าตรวจคัดกรองให้ รพ.เร็วขึ้นเป็นเดือนละ 2 ครั้ง

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดในวันนี้ (24 เม.ย. 64) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงถึง 2,839 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดเท่าที่เคยมีการรายงาน ในจำนวนนี้ส่วนหนึ่งต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล จากจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดจำนวน 50,022 ราย ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล 17,924 ราย และโรงพยาบาลสนาม 4,403 ราย

สถานการณ์ดังกล่าวทำให้โรงพยาบาลทุกแห่งในทุกสังกัดทั่วประเทศ ต้องรับภาระหนักในการดูแลผู้ป่วย และด้วยผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมากนี้ แน่นอนว่าย่อมต้องใช้ยา อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ต่างๆ ทางการแพทย์เพิ่มมากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาลในช่วงเวลานี้เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะส่งผลต่อสภาพคล่องของโรงพยาบาลในระหว่างรอเบิกค่าใช้จ่ายจากระบบหลักประกันสุขภาพต่างๆ ได้

นพ.จเด็จ กล่าวว่า สปสช.ในฐานะที่มีหน้าที่บริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ซึ่งเป็นกองทุนหลักประกันสุขภาพใหญ่ที่สุดของประเทศ และได้รับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลโดยตรงเพื่อสนับสนุนหน่วยบริการในการรักษาพยาบาลประชาชนกรณีโควิด-19 นี้ ได้ตระหนักถึงโรงพยาบาลที่อาจประสบปัญหาสภาพคล่องจากผู้ป่วยโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ สปสช.จึงได้ปรับปรุงแนวทางการจ่ายเงินชดเชยค่าบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในกรณีโควิด-19 แก่หน่วยบริการให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จากเดิมกำหนดรอบระยะเวลาการเบิกจ่ายชดเชยทุก 1 เดือน เป็นการเบิกจ่ายรอบระยะเวลาทุกๆ 15 วันหรือเดือนละ 2 ครั้งแทน ซึ่งจะทำให้โรงพยาบาลที่ดูแลมีเงินที่จะนำไปหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย โดยไม่กระทบการบริหารจัดการในส่วนอื่นๆ ของโรงพยาบาล หลังจากที่ก่อนหน้านี้ สปสช.ได้ปรับรอบการจ่ายเงินชดเชยค่าตรวจคัดกรองโควิด-19 แก่หน่วยบริการให้เร็วขึ้นจากทุกๆ 1 เดือนเป็นทุกๆ 15 วันมาแล้ว

“ท่านอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานบอร์ด สปสช. ได้เน้นย้ำว่า สถานการณ์นี้เป็นช่วงเวลาที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน อะไรที่มีผลกระทบ มองแล้วเป็นปัญหา หากดำเนินการแก้ไขและปรับปรุงได้ก็ให้รีบทำ ซึ่งการปรับรอบการเบิกจ่ายค่าบริการในครั้งนี้ นอกจากจะช่วยลดภาระการแบกรับค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ยังทำให้เกิดการดูแลและรักษาผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่ โดยที่โรงพยาบาลไม่ต้องกังวลเรื่องความเพียงพอของเงินหมุนเวียนโรงพยาบาลที่ต้องรอเบิกเดือนละ 1 ครั้ง” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

สำหรับสถิติการเบิกจ่ายเงินชดเชยค่าบริการที่เกี่ยวกับโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณที่ผ่านมา จนถึงเดือน มี.ค. 2564 มีจำนวนการเข้ารับบริการแบ่งเป็นการตรวจคัดกรอง 781,625 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 1,862,074,025 บาท บริการการรักษาโรค 31,488 ครั้ง เป็นเงินจำนวน 1,499,523,760 บาท