ข่าวประชาสัมพันธ์

บอร์ดควบคุมคุณภาพฯชื่นชม หมอศักดิ์ชัย ผลงานเด่น 4 ปี “เลขาธิการ สปสช.” ผลักดันงานคุณภาพสู่ระดับพื้นที่

97 9
แชร์

“บอร์ดควบคุมคุณภาพฯ” มอบดอกไม้ขอบคุณ “หมอศักดิ์ชัย” ชื่นชมผลงานตลอด 4 ปี ทำหน้าที่เลขาธิการ สปสช. ประสบผลสำเร็จ ร่วมผลักดันงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบริการบัตรทองลงสู่ในพื้นที่ พร้อมแสดงความยินดี “หมอจเด็จ” ว่าที่เลขาธิการ สปสช. คนใหม่ รับตำแหน่ง 3 เม.ย. นี้   

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 - นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข และ นพ.ชาตรี บานชื่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยตัวแทนกรรมการควบคุมฯ ได้ร่วมมอบแจกันดอกไม้ นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เนื่องจากดำรงตำแหน่งครบวาระ 4 ปี ในวันที่ 2 เมษายน 2564 เพื่อขอบคุณในการทำงานร่วมกัน พร้อมกันนี้ยังได้มอบแจกันดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช.ในฐานะว่าที่เลขาธิการ สปสช.คนใหม่ ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งในวันที่ 3 เมษายนนี้

นพ.สุพรรณ กล่าวว่า ขอบคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ที่ให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกับบอร์ดควบคุมมาโดยตลอด ทั้งในสมัยตนเองและ นพ.ชาตรี ซึ่งเป้าหมายการทำงานสูงสุด คือการให้บริการประชาชนภายใต้สิทธิประโยชน์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ผลสำเร็จในวันนี้มาจากการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และความตั้งใจจริงของ นพ.ศักดิ์ชัย ตลอด 4 ปี ทำให้ระบบถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเชื่อว่าเลขา สปสช. คนใหม่ ที่มาจากรองเลขาธิการ สปสช. จะสานงานต่อจากนี้ ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ร่วมกัน

นพ.ชาตรี กล่าวว่า 4 ปี ในช่วงวาระ นพ.ศักดิ์ชัย เป็น 4 ปีแห่งความราบรื่น ทั้งการทำงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกับ สปสช. ด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานนี้ ในฐานะที่อยู่ในบอร์ดควบคุมฯ มาตลอด 4 ปี ต้องบอกว่า นพ.ศักดิ์ชัย ให้ความสำคัญในการเข้าประชุมบอร์ดควบคุมฯ ทุกครั้ง ทำให้งานต่างๆ ของบอร์ดควบคุมฯ ได้รับการตอบสนองและผลักดันเดินหน้า ที่เป็นส่วนสำคัญในการเสริมพลังให้กับอนุกรรมการฯ ที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ ถือเป็นการวางรากฐานที่ดี เชื่อว่างานเหล่านี้จะดำเนินต่อไป ต้องขอบคุณ นพ.ศักดิ์ชัย ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี และขอแสดงความยินดีในความสำเร็จ 4 ปี เพราะเป็น 4 ปี ของการทำงานที่ดีมาก

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า หลักประกันสุขภาพแห่งขาติ มีทั้งเรื่องสิทธิและคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงตามวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลง ตั้งแต่มาอยู่ที่ สปสช. บอกได้ว่าสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมาจากการวางแผนทั้งจากบอร์ด สปสช. และบอร์ดควบคุมฯ โดยมีภาพแห่งความเคารพในการแลกเปลี่ยน ทำให้สิทธิต่างๆ กลายเป็นสิ่งจับต้องได้ ทั้งนี้ในส่วนทิศทางการทำงานของบอร์ดควบคุมที่ผ่านมา ได้มีการทำมาตรฐานเชิงกฎหมายไว้แล้ว กลายเป็นเครื่องมือให้กับพื้นที่ ในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เหล่านี้ได้นำมาสู่การเรียนรู้ แลกเปลี่ยน ที่นำไปสู่การปรับปรุงให้เกิดผลดีกับประชาชนโดยตรง และงานต่อจากนี้เชื่อว่าทุกคนรวมถึงเลขาธิการ สปสช.คนใหม่จะต้องช่วยกันทำและเดินหน้าต่อไป 

“บอร์ดควบคุมฯ แม้แตกต่าง แต่ทุกคนมีเจตนาที่ดี ถึงจะมีบรรยากาศแห่งการถกเถียง แต่ในช่วง 4 ปี ก็มีความเป็นกัลยาณมิตรมากขึ้น ทำให้ได้ข้อสรุปต่างๆ สู่การปฏิบัติ ทั้งการคุ้มครองสิทธิ การควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มุ่งสู่การเป็นระบบที่ทุกคนใฝ่ฝัน คือ ประชาชนได้ประโยชน์ ผู้บริการมีความสุข และระบบสุขภาพเข้มแข็ง” เลขาธิการ สปสช. กล่าว  

           ขณะที่ นพ.จเด็จ กล่าวว่า ในการรับหน้าที่เลขาธิการ สปสช. ต่อจากนี้ โดยในส่วนของบอร์ดควบคุมฯ ได้หารือ นพ.ศักดิ์ชัย ซึ่ง สปสช. รับทำหน้าที่เลขานุการกิจ ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าบอร์ดควบคุมฯ ได้วางรากฐานการทำงานในด้านการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในระบบที่ดี ซึ่งจะศึกษาว่าจากนี้จะมีการขับเคลื่อนต่อไปอย่างไรให้ดีที่สุด ทั้งนี้ต้องขอคำแนะนำจากบอร์ดทุกท่าน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป