ข่าวประชาสัมพันธ์

“หมอปิยะสกล” ชื่นชม “หมอศักดิ์ชัย” 4 ปี บริหาร สปสช. ก้าวหน้า

189 2
แชร์

“หมอปิยะสกล” ชื่นชม “หมอศักดิ์ชัย” บริหาร สปสช. 4 ปี เน้นหลักสร้างความสงบ ส่งผลบริหารองค์กรและดำเนินงาน “กองทุนบัตรทอง” ก้าวหน้า มั่นใจ “หมอจเด็จ” ว่าที่เลขาธิการ สปสช. คนใหม่ คุณสมบัติครบถ้วนนำพาองค์กร ระบุ คน สปสช. ทำงานทุ่มเท โปร่งใส ตรวจสอบได้  พร้อมย้ำ สธ. และ สปสช. ต้องร่วมมือ ทำงานเพื่อประชาชน

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. และว่าที่เลขาธิการ สปสช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นพ.จักรกริช โง้วศิริ และ ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. นพ.สินชัย ต่อวัฒนกิจกุล และ นพ.รัฐพล เตรียมวิชานนท์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. ได้เข้าพบ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และอดีตประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จ.นครปฐม

ทั้งนี้ เนื่องในโอกาสที่ นพ.ศักดิ์ชัย จะครบวาระตำแหน่งเลขาธิการ สปสช. ในวันที่ 2 เมษายน นี้ ซึ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่ทำหน้าที่ นพ.ศักดิ์ชัย ได้ดำเนินงาน “กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” หรือ “บัตรทอง” ภายใต้การบริหารของบอร์ด สปสช. โดยมี ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล เป็นประธานบอร์ด สปสช.

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า เป็นความโชคดีที่ได้คุณหมอศักดิ์ชัยมาเป็นเลขาธิการ สปสช. เหมือนธรรมะจัดสรร เกิดขึ้นเอง มาเอง ไม่ได้ไปจัดการหรือควบคุมอะไร เหมือนช่วงที่ทำงานที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ก็ได้คุณหมอโสภณ (นพ.โสภณ เมฆธน อดีตปลัด สธ.) มาช่วยงานในตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทำให้หลายอย่างดีขึ้น นับเป็นความโชคดีอย่างหนึ่ง โดย 4 ปีที่ผ่านมา นพ.ศักดิ์ชัย ได้สร้างสิ่งที่สำคัญ คือ “ความสงบ” สิ่งที่จะทำให้องค์กรเดินหน้าได้ หากทะเลาะกันตลอดเวลางานก็ไม่ก้าวหน้า งานหลายอย่างที่เกิดขึ้นผมว่าน่าชื่นใจ สมดังสโลแกนที่ตั้งไว้ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน 

ทั้งนี้ สปสช. คือ หัวใจของระบบสุขภาพของประเทศ งบสุขภาพรัฐเกือบทั้งหมดมาลงอยู่ตรงนี้ เรียกว่า 80% ส่วนหน้าที่ของการทำงานสาธารณสุขจะลงไปอยู่ในระบบต่างๆ ของ สธ. ดังนั้นทั้งสองหน่วยงานต้องร่วมมือกัน ถ้าเข้าใจว่างานนี้ไม่ใช่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นของส่วนรวมเพื่อประชาชน และรู้แผนการทำงานล่วงหน้าด้วยกัน ก็จะทำงานได้เร็วและเดินได้ไกล ด้วยเลขาธิการ สปสช. มีทีมงานเก่งอยู่แล้ว ส่งผลให้ช่วงครึ่งหลังของการทำงานใน สปสช. ของตนราบรื่น

“ขอชื่นชมอย่างยิ่งในการทำงานของ สปสช. พวกเราที่มีความทุ่มเทจริงๆ  ผิดกับช่วงแรกที่ผมเข้าไปที่ สปสช. ใหม่ๆ จะได้ยินข่าวว่ามีการยักยอก มีการทุจริต มีการโกง แต่เมื่อสัมผัสจริงๆ แล้ว ก็ไม่พบความทุจริตดังที่ภายนอกสงสัยแล้วมาพูดกัน แต่ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นองค์กรที่โปร่งใสพร้อมตรวจสอบได้ เชื่อว่าจะเดินไปข้างหน้าได้เป็นอย่างดี” อดีตประธานบอร์ด สปสช. กล่าว และว่า นอกจากนี้ใน สปสช. มีการพัฒนาบุคลากรที่ดี ส่งต่อให้กับ นพ.จเด็จ ถือว่าเป็นผู้บริหารที่มีความครบถ้วนทุกด้าน ทั้งวิสัยทัศน์ ชั้นเชิง ไหวพริบ รอบรู้กระบวนการงบประมาณ ซึ่งเจรจากับสำนักงบประมาณได้เป็นอย่างดี ดังนั้นจึงมั่นใจได้ในการนำพาองค์กรและบริหารจัดการกองทุนฯ

ด้าน นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล เป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ที่พวกเราเคารพนับถือและได้รับความไว้วางใจจากกรรมการในบอร์ด สปสช. อย่างยิ่ง โดยในช่วงที่มีความขัดแย้งในการบริหารงบประมาณ ท่านได้เป็นผู้ประสานความสัมพันธ์ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและ สปสช. นำมาสู่การตั้งคณะกรรมการร่วมทั้งระดับส่วนกลางและระดับเขตเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ไม่เพียงส่งผลให้การดำเนินงานราบรื่นขึ้น แต่ยังเป็นกลไกร่วมเพื่อดำเนินการในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับประชาชน ทั้งนี้เป็นผลจากเจตนารมณ์ที่ดีของท่าน มุ่งมั่นจัดการกับอุปสรรคที่ติดขัดเพื่อประชาชน ไม่เพียงแต่ร่วมประชุมบอร์ด สปสช.เท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญร่วมประชุมกับผู้บริหาร สปสช. อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นผ่านพ้นและลุล่วงมาด้วยดี นับเป็นแบบอย่างของผู้นำและผู้บริหารที่ดี