ข่าวประชาสัมพันธ์

สปสช.แจง รพ.เอกชนถอนตัวจากการเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อได้ พร้อมหาที่ใหม่รองรับประชาชน

269 6
แชร์

สปสช.แจง รพ.เอกชนสามารถถอนตัวจากการเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อได้ เพราะเป็นความร่วมมือโดยสมัครใจเพื่อประชาชน พร้อมหาหน่วยบริการแห่งใหม่รองรับ ยืนยันประชาชนไม่ได้รับผลกระทบแน่นอน

นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า บทบาทที่สำคัญประการหนึ่งของ สปสช. คือการร่วมมือเป็นพันธมิตรกับหน่วยบริการสาธารณสุขหรือสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทุกแห่ง เพื่อการให้บริการกับประชาชนสิทธิบัตรทอง โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมายหลัก ในส่วนของหน่วยบริการรับส่งต่อนั้น เป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยบริการปฐมภูมิหรือหน่วยบริการประจำที่ผู้ป่วยได้ลงทะเบียนเลือกไว้ และได้รับการส่งต่อมารักษายังหน่วยบริการรับส่งต่อในกรณีที่เกินศักยภาพของหน่วยบริการประจำ ซึ่งขณะนี้หน่วยบริการภาครัฐทุกแห่งเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการในระบบบัตรทองในแต่ละประเภทอยู่แล้ว โดยในส่วนหน่วยบริการภาครัฐระดับทุติยภูมิและตติยภูมิ ก็จะเป็นหน่วยบริการที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากหน่วยบริการปฐมภูมิด้วยเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของหน่วยบริการเอกชนนั้น เนื่องจากเป็นความร่วมมือโดยสมัครใจเพื่อการให้บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน ดังนั้นหากหน่วยบริการเอกชนมีความประสงค์จะขอถอนตัวจากการเป็นหน่วยบริการรับส่งต่อก็สามารถทำได้ ในส่วนของ สปสช.ก็จะดำเนินการหาหน่วยบริการรับส่งต่อแห่งใหม่ โดยไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน