ข่าวประชาสัมพันธ์

กำลังแสดงรายการ 1-12 จากทั้งหมด 1704 รายการ

ปชช. สิทธิบัตรทอง รับบริการผู้ป่วยนอกผ่านระบบ Telemedicine เพิ่มต่อเนื่อง 

“สปสช.” เก็บข้อมูล “ศูนย์ผู้มีบุตรยาก” เตรียมพร้อมสิทธิประโยชน์   “รักษาภาวะมีบุตรยาก บัตรทอง 30 บาท ปี 2568” 

ผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง พึงพอใจ “ระบบการแพทย์ทางไกล” ยินดีกลับมารับบริการ 

คลินิกการพยาบาลชุมชนอบอุ่น ร่วม 30 บาทรักษาทุกที่ 3 เฟส ดูแล ปชช. สิทธิบัตรทองแล้ว 9 แสนคน

โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติฯ มี ปชช. รับบริการใส่ฟันเทียมแล้วกว่าแสนราย รากฟันเทียม 4 พันราย 

บอร์ด สปสช. รับทราบรายงาน "30 บาทรักษาทุกที่ เฟส 1 - 3”  ระบุ 4 ประเด็น เพื่อพัฒนานโยบายต่อเนื่อง 

สรุปข้อเสนอ 4 ภาค และ กทม. เวทีรับฟังความคิดเห็น ระบบบัตรทอง

ชวนส่งผลงานคัดเลือก “รางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ปี 2567” สานต่อเจตนารมณ์ “เพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วย”

ผ่านโค้งแรก 30 บาทรักษาทุกที่ ลดแออัดในโรงพยาบาลได้ ประชาชนรับบริการร้านยา-คลินิกเอกชนมากขึ้น

คณะผู้ดูงาน “สาธารณรัฐโกตดิวัวร์” ลงพื้นที่ รพ.มิตรไมตรี ศึกษาดูงาน “ดึงภาคเอกชน ร่วมบริการในระบบบัตรทอง”

สปสช. เตรียมเพิ่มหน่วยบริการมาตรา 3 ฟื้นฟูสุขภาวะทางจิตและบุคคลออทิสติกโดยองค์กรภาคประชาชน

เวที “ปฐมภูมิ” ต่อ (ร่าง) ประกาศกองทุนบัตรทอง ปี 2567เสนอปรับเกณฑ์บริหาร เสริมประสิทธิภาพบริการปฐมภูมิ