องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวชญานุศภัฒค์

27 ต.ค. 2565

14:53 น.

ขั้้นตอนการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากใบเสร็จ (มือใหม่)

ขอสอบถามขั้นตอนการขอเบิกเงินจาก สปสช. จากใบเสร็จรับเงินค่ะ