องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ภาณุพงค์

22 ม.ค. 2565

14:41 น.

การเบิกค่าวัคซีนโมเดอร์น่า

ขอสอบถามว่าสามารถเบิกค่าวัคซีนโมเดอร์น่า ที่จองกับโรงพยาบาลต่างๆ ได้หรือไม่

Admin

06 ก.พ. 2565

04:08

ตอบกลับ
วัคซีนทางเลือก นอกเหนือจากการจัดสรรของรัฐบาล เบิกกับกองทุนอปทไม่ได้ค่ะ