กำลังแสดงรายการ 1-12 จากทั้งหมด 51 รายการ

ซักซ้อมแนวทางการบันทึกค่ารักษาพยาบาลกรณีศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเบิกในระบบโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซักซ้อมแนวทางการบันทึกค่ารักษาพยาบาลกรณีศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเบิกในระบบโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สปสช.ตั้งเป้าขยายการคัดกรองสายตาผิดปกติในเด็กกลุ่มเปราะบาง

สปสช.หนุน ‘วัดบุญนารอบ’ จัดบริการ ‘Temple Ward’ ‘ดูแล-รักษา-ฟื้นฟู’ พระสงฆ์อาพาต-ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

เปิดประเด็นท้าทาย “ศูนย์องค์รวม” สู่ “หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านเอชไอวี”

กรุงไทย-สปสช. เพิ่มช่องทางใหม่ แจกถุงยางอนามัย-ยาคุมกำเนิด ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

46 แกนนำศูนย์องค์รวม สำเร็จอบรม รุ่นที่ 1 ยกระดับดูแลผู้ติดเชื้อโดยภาคประชาชน

สปสช.เพิ่ม 4 บริการในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ล้างไตทุกวิธี สปสช.จ่ายฟรีให้หมด ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ให้สิทธิเลือก-ตัดสินใจร่วมกับแพทย์

สปสช.แจงเกณฑ์เบิกจ่ายรองรับนโยบายใหม่ ผู้ป่วยไตวายสิทธิบัตรทอง ‘เลือกฟอกไตแบบที่ใช่ได้ทุกคน’

ครม.อนุมัติงบบัตรทองปี 66 ‘2 แสนล้านบาท’ งบรายหัวได้รับ 3.385,98 บาทต่อประชากร

อบต.บุ่งคล้า เตรียมควักงบ กปท. ปี 65 หนุนศูนย์เด็กอ่อนหวาน ลดปัญหาฟันผุ-กินหวาน พร้อมตั้งโครงการสุขภาพตา-แก้ปัญหาสายตาเด็ก