กำลังแสดงรายการ 1-12 จากทั้งหมด 56 รายการ

ปชช. สิทธิบัตรทอง รับบริการผู้ป่วยนอกผ่านระบบ Telemedicine เพิ่มต่อเนื่อง 

“สปสช.” เก็บข้อมูล “ศูนย์ผู้มีบุตรยาก” เตรียมพร้อมสิทธิประโยชน์   “รักษาภาวะมีบุตรยาก บัตรทอง 30 บาท ปี 2568” 

โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติฯ มี ปชช. รับบริการใส่ฟันเทียมแล้วกว่าแสนราย รากฟันเทียม 4 พันราย 

ชวนส่งผลงานคัดเลือก “รางวัลมิตรภาพบำบัดดีเด่น ปี 2567” สานต่อเจตนารมณ์ “เพื่อนช่วยเพื่อน ผู้ป่วยช่วยผู้ป่วย”

จ.เพชรบูรณ์ พร้อมแล้ว “ยกระดับ 30 บาท บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่”

ซักซ้อมแนวทางการบันทึกค่ารักษาพยาบาลกรณีศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเบิกในระบบโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซักซ้อมแนวทางการบันทึกค่ารักษาพยาบาลกรณีศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อส่งเบิกในระบบโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สปสช.ตั้งเป้าขยายการคัดกรองสายตาผิดปกติในเด็กกลุ่มเปราะบาง

สปสช.หนุน ‘วัดบุญนารอบ’ จัดบริการ ‘Temple Ward’ ‘ดูแล-รักษา-ฟื้นฟู’ พระสงฆ์อาพาต-ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

เปิดประเด็นท้าทาย “ศูนย์องค์รวม” สู่ “หน่วยบริการรับส่งต่อเฉพาะด้านเอชไอวี”

กรุงไทย-สปสช. เพิ่มช่องทางใหม่ แจกถุงยางอนามัย-ยาคุมกำเนิด ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

46 แกนนำศูนย์องค์รวม สำเร็จอบรม รุ่นที่ 1 ยกระดับดูแลผู้ติดเชื้อโดยภาคประชาชน