การลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

6233 0
แชร์
การลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น

" allowfullscreen="">

ชื่อ ::การลงทะเบียนผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น สำหรับผู้มีสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระบบโปรแกรมระบบทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับผู้ใช้งาน ระบบทะเบียนบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับบุคคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านงานทะเบียน

 

YouTube ::  https://www.youtube.com/watch?v=hCikYPGacew 

YouTube ::   https://youtu.be/zv7D5ltPgXY

Facebook :: https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

 

จัดทำโดย  ::  สำนักบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)