สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ที่อยู่ติดต่อ

เลขที่ 120 หมู่ 3 ชั้น 2-4 อาคารรวมหน่วยงานราชการ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ฯ 10210

โทรศัพท์

02-141-4000

(เบอร์กลางในเวลาราชการ)

โทรสาร

02-143-9730-1

เว็บไซต์

www.nhso.go.th

ติดต่อสายด่วน สปสช. 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สนใจขอรับบริการ สอบถามปัญหา

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ "สายด่วน สปสช. 1330" กรณีต่อติดต่อของสิทธิอปท. กด 4

สถานที่ตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ ท้องถิ่น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในจังหวัดที่เกิดเหตุ

สถานที่ตั้งศูนย์รับเรื่องราว ร้องทุกข์ ใน กทม.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร กรณีเหตุเกิดใน กทม.

ศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพ ในหน่วยบริการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ "สายด่วน สปสช. 1330"