ข่าวสารล่าสุด

ไทยพีบีเอส ภาคประชาชน ร่วมมือ สปสช. ระดมพลัง เร่งช่วยผู้ติดเชื้อโควิด-19

สปสช.พร้อมช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ กรณีติดเชื้อโควิด-19 จากการดูแลรักษาผู้ป่วย

สปสช.เพิ่มสภาพคล่อง รพ.กรณีโควิด-19 ปรับรอบเบิกจ่ายเงินค่ารักษาผู้ป่วยในเร็วขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง

อบต. “หนองตาไก้” ขับเคลื่อน “กองทุน LTC” ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง สู่คุณภาพชีวิตที่ดี

ไจก้า-ไทย ขยายความร่วมมือพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าระยะที่ 2

ตรวจสอบสถานะใบเสร็จ

ตรวจสอบข้อมูลการส่งเบิกเงินและการออกใบเสร็จ จากระบบโปรแกรมระบบทะเบียนบุคคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลิงค์ที่น่าสนใจ

รวมลิงค์เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สายด่วน สปสช. เบอร์โทรศัพท์ 1330