ข่าวสารล่าสุด

สสส. สปสช. เปิดตัว “Persona Health” ส่งคำแนะนำดูแลสุขภาพแบบรายบุคคล

“สุวรรณี นิวงษา” ใช้บัตรทองรักษาโรคมะเร็ง

เยี่ยมผู้ป่วยเรื้อรัง-ผู้ป่วยล้างไต จ.สระบุรี ให้การดูแลต่อเนื่องแม้ในภาวะอุทกภัย

สปสช.ชวนผู้เกษียณที่ต้องใช้สิทธิบัตรทอง ลงทะเบียนเลือกสถานพยาบาลใช้สิทธิบัตรทองดูแลสุขภาพ

“สดใส แก้วสุข” กับประสบการณ์ใช้สิทธิบัตรทองผ่าตัดต้อกระจก

ตรวจสอบสถานะใบเสร็จ

ตรวจสอบข้อมูลการส่งเบิกเงินและการออกใบเสร็จ จากระบบโปรแกรมระบบทะเบียนบุคคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลิงค์ที่น่าสนใจ

รวมลิงค์เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สายด่วน สปสช. เบอร์โทรศัพท์ 1330