ข่าวสารล่าสุด

สปสช.เพิ่ม 4 บริการในคลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์

ล้างไตทุกวิธี สปสช.จ่ายฟรีให้หมด ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ให้สิทธิเลือก-ตัดสินใจร่วมกับแพทย์

สปสช.แจงเกณฑ์เบิกจ่ายรองรับนโยบายใหม่ ผู้ป่วยไตวายสิทธิบัตรทอง ‘เลือกฟอกไตแบบที่ใช่ได้ทุกคน’

ครม.อนุมัติงบบัตรทองปี 66 ‘2 แสนล้านบาท’ งบรายหัวได้รับ 3.385,98 บาทต่อประชากร

อบต.บุ่งคล้า เตรียมควักงบ กปท. ปี 65 หนุนศูนย์เด็กอ่อนหวาน ลดปัญหาฟันผุ-กินหวาน พร้อมตั้งโครงการสุขภาพตา-แก้ปัญหาสายตาเด็ก

ตรวจสอบสถานะใบเสร็จ

ตรวจสอบข้อมูลการส่งเบิกเงินและการออกใบเสร็จ จากระบบโปรแกรมระบบทะเบียนบุคคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลิงค์ที่น่าสนใจ

รวมลิงค์เว็ปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สายด่วน สปสช. เบอร์โทรศัพท์ 1330