ประกาศรับสมัคร

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประเภทบริหารของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประเภทบริหารของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

สร้างโดย : บุสรานี รักษาพันธุ์ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
แก้ไขโดย : บุสรานี รักษาพันธุ์ : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร
วันที่แก้ไข : 28 เมษายน 2566

ไฟล์ดาวน์โหลด