ประกาศรับสมัคร

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
25/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งบริหาร (รอง ผอ. สปสช. เขต 1 เชียงใหม่)
25/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
25/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
17/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
17/02/2564 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
17/02/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งบริหาร
22/01/2564 รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการ งานรับโทรศัพท์ตอบปัญหาการใช้สิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Call Center) จำนวน 34 อัตรา
22/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งบริหาร (ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ)
22/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งบริหาร (ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ)
22/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งบริหาร (ผอ.สำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิ)
22/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง
21/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง สปสช. เขต 4 สระบุรี
21/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง สำนักตรวจสอบ และ สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร
22/01/2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่หรือลูกจ้าง สปสช. เขต 13 กรุงเทพมหานคร
กำลังแสดงรายการ 1-14 จากทั้งหมด 14 รายการ