ประกาศรับสมัคร

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
24/01/2565 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการและปฏิบัติการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
24/01/2565 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งวิชาการ
18/01/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฎิบัติงานของสปสช. ครั้งที่ 7-2564
12/01/2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฎิบัติงานของสปสช. ครั้งที่ 6-2564
11/01/2565 ประกาศสปสช. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร จากการประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 8-2564 เพิ่มเติม
05/01/2565 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร จากการประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 8/2564
05/01/2565 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จากการประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 7/2564
05/01/2565 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร วิชาการและปฏิบัติการ จากการประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 6/2564
30/12/2564 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
26/12/2564 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งวิชาการ
16/12/2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
08/12/2564 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้าคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ จากการประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 5/2564
กำลังแสดงรายการ 1-12 จากทั้งหมด 12 รายการ