ประกาศรับสมัคร

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
20/02/2567 รับสมัครผู้รับจ้างเหมาบริการ งานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 7 อัตรา
19/11/2566 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครคนพิการทางการเคลื่อนไหว เพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการตามสัญญาจ้าง ในลักษณะการปฏิบัติงานแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) ให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
23/11/2566 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นพนักงานโครงการตามสัญญาจ้าง ในลักษณะการปฏิบัติงานแบบไม่เต็มเวลา (Part Time) ให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
28/04/2566 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานประเภทบริหารของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กำลังแสดงรายการ 1-4 จากทั้งหมด 4 รายการ