โทรสายด่วน 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ประชาชน

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ

หน่วยบริการ

บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

บริการออนไลน์

โปรแกรมสำหรับหน่วยบริการ

ตรวจสอบสิทธิ

ระบบบริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพด้วยตนเอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวฯ (พรบ.)

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ.

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

ประกาศ รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ข่าวสารสำหรับผู้พิการ

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับคนหูหนวกและตามบอด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ใบประกาศ และ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ

พระสงฆ์

วีดีโอคู่มือผู้มีสิทธิฯ พระภิกษุ สามเณร

Hearing

การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป

UCBP

โครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ UCBP

ข่าวสารล่าสุด

สปสช.ขอความร่วมมือ รพ.เอกชนอย่าเรียกเก็บเงินกรณีโควิด-19

สปสช.โอนเงินค่ารักษา-ตรวจคัดกรองโควิด-19 เดือน เม.ย.ให้ รพ.แล้ว 2,700 ล้านบาท

“ศูนย์อุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ” ผลสำเร็จ “กองทุน LTC อบจ.สระบุรี”

สายด่วน สปสช. 1330 ย้ำหาเตียงให้ผู้ป่วยโควิดภายใน 24 ชม.

สปสช.ยืนยันโควิด-19 ตรวจรักษาฟรี รพ.เอกชนห้ามเรียกเก็บเงินประชาชน

บอร์ด สปสช.เพิ่มสิทธิรับมือโควิด-19 พร้อมช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบวัคซีนโควิดทุกคน-ทุกกรณี

บอร์ด สปสช.เตรียมออกประกาศช่วยเหลือเบื้องต้นหากเกิดความเสียหายจากการรับ “วัคซีนโควิด-19”

รัฐบาลดูแลประชาชนทุกสิทธิ ตรวจรักษาโควิด-19 ไม่เสียค่าใช้จ่าย รพ.ห้ามเรียกเก็บจากผู้ป่วย

สปสช.ยืนยันหาเตียงโควิด หากโทรมา 1330 แล้วไม่มีคนรับสาย จะมีคนโทรกลับไปหาแน่นอน

LTC เทศบาลเมืองมหาสารคาม พัฒนาผู้สูงอายุ จาก “ติดเตียง” สู่ “ติดสังคม”

ข้อมูลกองทุน

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง