โทรสายด่วน 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ประชาชน

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ

หน่วยบริการ

บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

บริการออนไลน์

โปรแกรมสำหรับหน่วยบริการ

ตรวจสอบสิทธิ

ระบบบริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพด้วยตนเอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวฯ (พรบ.)

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ.

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

ประกาศ รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ข่าวสารสำหรับผู้พิการ

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับคนหูหนวกและตามบอด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ใบประกาศ และ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ

พระสงฆ์

วีดีโอคู่มือผู้มีสิทธิฯ พระภิกษุ สามเณร

Hearing

การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป

UCBP

โครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ UCBP

ข่าวสารล่าสุด

สปสช.ดีล รพ.เอกชนขยายเตียงเพิ่มรองรับสถานการณ์เตียงใน กทม.ไม่พอ

เงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีแพ้วัคซีนโควิด-19 สปสช.จ่ายเฉพาะ ‘วัคซีนฟรี’ เท่านั้น

อบต. รางสาลี่ คุ้มเข้ม “ควบคุมโควิด-19” ดึงงบ กปท. หนุนงานป้องกัน ลดแพร่ระบาด

สปสช.ส่งมอบหุ่นยนต์สนามจาก มจธ.ให้ สบชย.ใช้ดูแลผู้ป่วยโควิดลดเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์

กปท. เทศบาลเชียงรากน้อย หนุนสร้างความเข้าใจ ชวนประชาชนฉีด “วัคซีนโควิด-19”

25 มิ.ย.นี้ สปสช.เปิดเวทีรับฟังฯ พัฒนาบัตรทองยุคโควิด-19 ชวน ปชช.ให้ความเห็นขับเคลื่อนระบบ

สปสช.ปรับระบบหน่วยบริการปฐมภูมิใน กทม. ให้ ปชช.ไปรักษาที่คลินิกไหนก็ได้ในเครือข่าย

สปสช.ยืนยันทบทวนค่าตรวจเพทซีทีหลังดำเนินการไปแล้ว 6 เดือนแน่นอน

สปสช.หนุนท้องถิ่นใช้เงิน กปท. กองทุนสุขภาพตำบลพาผู้สูงอายุไปฉีดวัคซีนโควิด

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโควิด-19

ข้อมูลกองทุน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
17/06/2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564
14/06/2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ประเมินระบบบริหารการเบิกจ่ายเงินของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติด้วยระบบดิจิทัล และระบบบริหารจัดการงานประชุมของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
14/06/2564 สัญญาเลขที่ 64A00685 จ้างพัฒนาระบบบริหารการเบิกจ่ายเงินกองทุนฯ ด้วยระบบดิจิทัล (Smart money)
14/06/2564 ประกาศเลขที่ B55/2564 ประกวดราคาราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In one พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 39 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน 102 เครื่อง และเครื่อง Multifunction เลเซอร์ จำนวน 30 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
08/06/2564 สัญญาเลขที่ 64A00686 จ้างโครงการจัดเวทีเสวนาออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลและพันธกิจของนโยบายยกระดับระบบบัตรทองสู่หลักประกันสุขภาพยุคใหม่
08/06/2564 ร่างเอกสารประกวดราคา เรื่อง ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one พร้อมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 39 ชุด เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑๐๒ เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง (ครั้งที่๒)
01/06/2564 สัญญาเลขที่ 64A00679 เรื่องจ้างปรับปรุงโครงสร้าง GFMIS ตามมาตรฐานกรมบัญชีกลางปีงบประมาณ 2564
31/05/2564 ประกาศ การยืม การดูแลและเก็บรักษาทรัพย์สินของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
31/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00675 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับประมวลผลจำนวน 30 เครื่อง
31/05/2564 สัญญาเลขที่ 64A00678 เรื่องเช่าใช้บริการระบบประชุมออนไลน์ Zoom Large Meeting

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง