National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

ผลการดำเนินงาน

ดาวน์โหลด รายละเอียด วันที่อัพเดทข้อมูล
รายงานประจำปี 2560 15/03/2561
รายงานประจำปี 2559 22/03/2560
รายงานประจำปี 2558 02/09/2559
รายงานประจำปี 2557 26/08/2558
รายงานประจำปี 2556 16/09/2557
รายงานประจำปี 2555 20/12/2556
รายงานประจำปี 2554 Part 6 04/07/2556
รายงานประจำปี 2554 Part 5 04/07/2556
รายงานประจำปี 2554 Part 4 04/07/2556
รายงานประจำปี 2554 Part 3 04/07/2556
รายงานประจำปี 2554 Part 2 04/07/2556
รายงานประจำปี 2554 Part 1 04/07/2556
รายงานประจำปี 2553 16/12/2554
รายงานประจำปี 2552 30/05/2554
รายงานประจำปี 2551 23/07/2552
รายงานประจำปี 2550 21/11/2551
รายงานประจำปี 49 การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 23/07/2551
รายงานประจำปี 48 การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 21/09/2549
รายงานประจำปี 47 การสร้างหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า 01/03/2549
รายงานประจำปี 46 01/03/2549