ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
02/11/2566 งานวิจัยโครงการพัฒนากระบวนการเบิกจ่ายของสิทธิสวัสดิการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดย TDRI
16/06/2566 โปรแกรม NHSO CLIENT 2.2.0 สำหรับหน่วยบริการ
09/06/2566 ประกาศโครงสร้างชุดข้อมูลมาตรฐานสำหรับการจัดทำ ระบบข้อมูลการให้บริการสาธารณสุข เพื่อขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการจ่ายตามรายการบริการ พ.ศ. 2566
29/09/2566 แบบคำร้องลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนแปลงหน่วยบริการประจำสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC)
03/05/2566 แบบฟอร์มหนังสือขอรหัสการเข้าใช้งานระบบบันทึกเรื่องร้องเรียน (Username/Password ระบบ CRM)
01/03/2566 รายการการจ่ายการให้บริการอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรค พ.ศ. 2566 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
28/02/2566 ปริมาณการใช้และการชดเชยรายการอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Instruments) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2565
13/01/2566 โปรแกรม NHSO CLIENT 2.1.0 สำหรับหน่วยบริการ ระบบโปรแกรม NHSO CLIENT Version 2.1.0 (เงื่อนไขการปรับปรุงเพิ่มระบบขอหนังสือรับรองสิทธิ สำหรับผู้มีสิทธิข้าราชการกรุงเทพมหานคร)
19/07/2566 รายการยา รายการบริการและอัตราจ่ายแบบ Fee schedule ของระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
06/12/2565 เอกสารประกอบการพัฒนา API SPEC สำหรับผู้พัฒนา
19/12/2565 *Update* โปรแกรม NHSO UCAuthenticationMX สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) รองรับการต่อ License ปี 2566 ***สำหรับหน่วยบริการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) / หน่วยงานรัฐ***
04/11/2565 แบบฟอร์มขอใช้บริการ API-Authentication (TOKEN KEY) สำหรับงานระบบตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ "New Authentication" ด้วยบัตร Smart Card ผ่านโปรแกรม "NHSO Secure SmartCard Agent"
30/11/2566 รายชื่อร้านยาดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ผู้มีสิทธิบัตรทองรับยาที่ร้านได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
31/10/2565 รายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิโซนกรุงเทพตะวันออกสำหรับผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรทอง
16/06/2566 โปรแกรม NHSO CLIENT 2.0.0 สำหรับหน่วยบริการ
07/10/2565 สถานพยาบาลที่ประชาชนใน 9 รพ.เอกชนที่ถูกยกเลิกสัญญาไปใช้บริการได้
27/09/2565 การทำสัญญาร่วมกับสปสช.
03/03/2565 แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานโปรแกรม
19/01/2565 รายชื่อผู้ประสานงานบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ สปสช.เขต 1-13
21/07/2565 การจัดทำสัญญาหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 91 รายการ