ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
04/08/2565 การทำสัญญาร่วมกับสปสช.
03/03/2565 แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานโปรแกรม
19/01/2565 รายชื่อผู้ประสานงานบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ สปสช.เขต 1-13
21/07/2565 การจัดทำสัญญาหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
13/01/2565 *Update* โปรแกรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานรัฐ เพื่อใช้งานระบบ UC Authentication LGO5.x (Smart Card Authentication) รองรับการต่อ License ปี 2565
19/01/2565 รายชื่อผู้รับผิดชอบ บริการยาเม็ดคุมกำเนิด และถุงยางอนามัย สปสช.เขต 1-13
09/12/2564 คู่มือการนำเข้าข้อมูลประชากร จาก Text File เข้า MS Access
06/01/2565 *Update* โปรแกรม NHSO UCAuthenticationMX สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) รองรับการต่อ License ปี 2565 ***สำหรับหน่วยบริการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) / หน่วยงานรัฐ***
04/08/2565 ระบบสมัครขอขึ้นทะเบียนหน่วยบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
01/12/2564 แบบฟอร์ม ขอ Username/Password สำหรับระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลการบริการทางการแพทย์ (e-Claim) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
30/11/2564 โปรแกรม E-Form Agent Version 2.0.1
30/11/2564 แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ เรื่องการมอบอำนาจลงทะเบียน UC
26/11/2564 แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีเกิดอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีนโควิด-19
19/11/2564 แบบฟอร์มสัญญาให้บริการสาธารณสุข ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
30/09/2564 คู่มือการใช้งานระบบตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ (User Manual New Authen Code Online)
10/11/2564 แบบฟอร์มเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพโดยการ Authentication ด้วยบัตร Smart Card
23/07/2564 คู่มือการสั่งอาหารสำหรับผู้ป่วย
24/12/2563 *Update* โปรแกรม NHSO UCAuthenticationMX สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) รองรับการต่อ License ปี 2564 ***สำหรับหน่วยบริการ***
24/12/2563 *Update* โปรแกรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และหน่วยงานรัฐ เพื่อใช้งานระบบ UC Authentication LGO5.x (Smart Card Authentication) รองรับการต่อ License ปี 2564
27/01/2564 โปรแกรม NHSO CLIENT Version 1.0.46 รองรับการต่อ License ปี 2563 ***สำหรับหน่วยบริการ***
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 76 รายการ