ดาวน์โหลด

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
05/01/2566 เอกสารนำเสนองานเฉลิมฉลองวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล 2022 ณ กระทรวงการต่างประเทศ (9 ธ.ค.65)
06/12/2565 เอกสารประกอบการพัฒนา API SPEC สำหรับผู้พัฒนา
19/12/2565 *Update* โปรแกรม NHSO UCAuthenticationMX สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) รองรับการต่อ License ปี 2566 ***สำหรับหน่วยบริการ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) / หน่วยงานรัฐ***
04/11/2565 แบบฟอร์มขอใช้บริการ API-Authentication (TOKEN KEY) สำหรับงานระบบตรวจสอบและยืนยันการเข้ารับบริการ "New Authentication" ด้วยบัตร Smart Card ผ่านโปรแกรม "NHSO Secure SmartCard Agent"
30/11/2566 รายชื่อร้านยาดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ผู้มีสิทธิบัตรทองรับยาที่ร้านได้ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย
31/10/2565 รายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิโซนกรุงเทพตะวันออกสำหรับผู้ป่วยนอกสิทธิบัตรทอง
16/06/2566 โปรแกรม NHSO CLIENT 2.0.0 สำหรับหน่วยบริการ
05/10/2565 แจ้งหยุดการใช้งานโปรแกรม กปท.ใหม่ (CHF) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 5 - 25 ตุลาคม 2565
07/10/2565 สถานพยาบาลที่ประชาชนใน 9 รพ.เอกชนที่ถูกยกเลิกสัญญาไปใช้บริการได้
27/09/2565 การทำสัญญาร่วมกับสปสช.
24/11/2565 ขอเชิญชวน สถานบริการ/สถานพยาบาล สมัครเข้าร่วมเป็น“หน่วยบริการปฐมภูมิ” พื้นที่กรุงเทพมหานคร
30/11/2565 รายชื่อร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว 'รับยา-แนะนำการใช้ยา'
30/03/2565 แบบฟอร์มหนังสือขอรหัสการเข้าใช้งาน (Username/Password) ระบบสารสนเทศ สปสช. (DC)
09/03/2565 รายชื่อและเบอร์โทร.ผู้ประสานงานจุดรับยาฟ้าทะลายโจรสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ กทม.
03/03/2565 แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานโปรแกรม
07/02/2565 ประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยไตวาย วันที่ 9 กพ.65
07/02/2565 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่าย กรณีบริการไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย วันที่ 2 กพ.65
01/02/2566 แบบคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีผู้รับบริการได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการ (มาตรา 41)
19/01/2565 รายชื่อผู้ประสานงานบริการการพยาบาลและผดุงครรภ์ สปสช.เขต 1-13
21/07/2565 การจัดทำสัญญาหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
กำลังแสดงรายการ 21-40 จากทั้งหมด 206 รายการ