โปรแกรม NHSO CLIENT 2.2.0 สำหรับหน่วยบริการ

ระบบโปรแกรม NHSO CLIENT Version 2.2.0 (เงื่อนไขการปรับปรุง เพิ่มให้การขอเลขอนุมัติการรักษา รองรับสิทธิ subinscl = S5 ด้วยเงื่อนไขเดียวกันกับสิทธิข้าราชการ กทม.)

ไฟล์ดาวน์โหลด