ประชุมชี้แจ้งการคืนข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลและสถานะการ Authen ให้หน่วยบริการ กับการ Authen ผ่าน Mobile Application

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. - 12.00 น.
ผ่านระบบทางออนไลน์ (ZOOM Conference Meeting)

 

>>>>>>>>>>>>>  VDO  <<<<<<<<<<<<<<<
ประชุมชี้แจงการคืนข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลฯ

ไฟล์ดาวน์โหลด