เอกสารประกอบการพัฒนาสำหรับการใช้งาน API เพื่อคืนข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลและสถานะการยืนยันตัวตนให้หน่วยบริการ

Spec API Authentication Status เอกสารประกอบ สำหรับการคืนข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลและสถานะการยืนยันตัวตนให้หน่วยบริการ

ไฟล์ดาวน์โหลด