รายชื่อหน่วยบริการประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรมให้คำปรึกษาและบริการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยีน BRCA1/BRCA2 สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม ปีงบประมาณ 2567

รายชื่อหน่วยบริการ ที่เข้าร่วมเป็นหน่วยบริการประเมินความเสี่ยงทางพันธุกรรม บริการให้คำปรึกษาและบริการเก็บตัวอย่างส่งตรวจยีน BRCA1/BRCA2 สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่มีความเสี่ยงสูงและญาติสายตรงฯ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2567

ไฟล์ดาวน์โหลด