แจ้งหยุดการใช้งานโปรแกรม กปท.ใหม่ (CHF) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 5 - 25 ตุลาคม 2565

แจ้งหยุดการใช้งานโปรแกรม กปท.ใหม่ (CHF) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ วันที่ 5 - 25 ตุลาคม 2565 เพื่อพัฒนาโปรแกรมให้มีประสิทธิภาพและรองรับงานที่เพิ่มขึ้นโดยในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้  กองทุนฯ กปท. สามารถดำเนินการโดยใช้ แบบฟอร์ม กปท. และนำมาบันทึกในระบบในภายหลัง สปสช. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กปท. ได้  ที่นี่  >>> คลิก ดาวน์โหลด

ไฟล์ดาวน์โหลด