ขอเชิญชวน สถานบริการ/สถานพยาบาล สมัครเข้าร่วมเป็น“หน่วยบริการปฐมภูมิ” พื้นที่กรุงเทพมหานคร

          ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร  มีความประสงค์จะรับขึ้นทะเบียนสถานบริการ/สถานพยาบาลเป็น หน่วยบริการปฐมภูมิ ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อทำหน้าที่ในการให้บริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

          จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมเป็นหน่วยบริการ  โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัคร ดังนี้

    ลำดับ     เขต   จำนวนที่ิเปิดรับสมัคร  
(แห่ง)
1   เขตคลองสามวา  2
2   เขตตลิ่งชัน 2
3   เขตบางบอน 2
4   เขตบางพลัด 2
5   เขตภาษีเจริญ 2
6   เขตวังทองหลาง                                         1
รวม 11

 

          ทั้งนี้ สถานบริการ/สถานพยาบาล ที่สมัครต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ  พ.ศ. 2562 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้ว

สนใจสมัครคลิก >>  https://www.nhso.go.th/downloads/179

 

ไฟล์ดาวน์โหลด