ประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยไตวาย วันที่ 9 กพ.65

ประชุมชี้แจงการใช้งานโปรแกรมบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยไตวาย วันที่ 9 กพ.65

 

ประชุมผ่านสื่ออิเลกทรอนิกส์ (Zoom meeting) Meeting ID : 948 7694 4410 Passcode: 749530  และ
        FB Live ที่ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

 

หมายเหตุ   

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับค่าใช้จ่าย กรณีบริการไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย วันที่ 2 กพ.65 ได้ที่  https://www.nhso.go.th/downloads/191

รับชมประชุม ย้อนหลัง ผ่าน  Facebook ได้ที่    https://fb.watch/b0tQPtT49_/

 

ไฟล์ดาวน์โหลด