แบบฟอร์ม ขอ Username/Password สำหรับระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลการบริการทางการแพทย์ (e-Claim) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายละเอียดการสมัคร

  • กรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ขอ Username/Password สำหรับระบบบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลการบริการทางการแพทย์ (e-Claim)
  • ส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารมาที่ ithelpdesk@nhso.go.th 
     

ไฟล์ดาวน์โหลด