ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการ Antigen test kit (ATK) สำหรับหน่วยบริการจ่าย ATK ให้แก่ประชาชน

วันศุกร์ ที่ 10 กันยายน 2564

เวลา 13.30 -16.30 น.

>>>>>>>>>  DownLoad ไฟล์ทั้งหมด  <<<<<<<<<

 

ไฟล์ดาวน์โหลด