มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
18/05/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อห่วงใย กรณียา Molnupiravir ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 04 เม.ย. 65 เลขที่ประชุม 12
18/05/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : คู่มือการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ปี 2565 ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 04 เม.ย. 65 เลขที่ประชุม 11
18/05/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานความเสี่ยง ครั้งที่2 ปี65 ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 04 เม.ย. 65 เลขที่ประชุม 10
18/05/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงาน IT ครั้งที่ 2 ปี 65 ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 04 เม.ย. 65 เลขที่ประชุม 9
18/05/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ความก้าวหน้าระบบ HR ครั้งที่ 2 ปี 65 ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 04 เม.ย. 65 เลขที่ประชุม 8
18/05/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานงบการเงิน ครั้งที่ 2 ปี 65 ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 04 เม.ย. 65 เลขที่ประชุม 7
18/05/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานงบการเงิน สปสช.ปี 64 ผ่านการรับรอง สตง ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 04 เม.ย. 65 เลขที่ประชุม 6
18/05/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ระเบียบอุทธรณ์ฯบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 04 เม.ย. 65 เลขที่ประชุม 5
18/05/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : งบบริหารงานของ สปสช. ปี 2565 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 04 เม.ย. 65 เลขที่ประชุม 4
18/05/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ :การจัดระบบบริการสธ.ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 04 เม.ย. 65 เลขที่ประชุม 3
18/05/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : แนวทางการจ่าย COVID สีเขียว ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 04 เม.ย. 65 เลขที่ประชุม 2
18/05/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ผลการสนับสนุนชุดตรวจ ATK ระยะที่ 1 ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 04 เม.ย. 65 เลขที่ประชุม 1
12/04/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : มติ ครม.งบหลักประกันฯปี 66 ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 07 มี.ค. 65 เลขที่ประชุม 7
12/04/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ปฐมนิเทศกรรมการ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 07 มี.ค. 65 เลขที่ประชุม 6
12/04/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ผลศึกษาปฎิรูปหลักประกันฯของกรรมาธิการสธ. ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 07 มี.ค. 65 เลขที่ประชุม 5
12/04/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ปรับหลักเกณฑ์ COVID OP self isolation ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 07 มี.ค. 65 เลขที่ประชุม 4
12/04/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : แต่งตั้งผู้แทนกก.ควบคุมฯในคอน.กำหนดฯ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 07 มี.ค. 65 เลขที่ประชุม 3
12/04/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : กฎบัตรคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 07 มี.ค. 65 เลขที่ประชุม 2
12/04/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รากฟันเทียม ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 07 มี.ค. 65 เลขที่ประชุม 1
14/03/2565 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การแลกเปลี่ยนยารักษาไวรัสตับอีกเสบซีเรื้อรัง ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 07 ก.พ. 65 เลขที่ประชุม 15
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1474 รายการ