มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

วันที่อัพเดท รายละเอียด ดาวน์โหลด
17/09/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอเพิ่มองค์ประกอบคอน.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 02 ส.ค. 64 เลขที่ประชุม 5
17/09/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานผลการตรวจสอบการบริหารเงินและการดำเนินงาน สปสช. ของคณะอนุกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๓ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 02 ส.ค. 64 เลขที่ประชุม 4
17/09/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอการเพิ่มสิทธิประโยชน์และเตรียมงบประมาณรองรับสำหรับบริการ COVID-19 ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 02 ส.ค. 64 เลขที่ประชุม 3
17/09/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอปรับการจ่ายชดเชยบริการ COVID-19 ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 02 ส.ค. 64 เลขที่ประชุม 2
17/09/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอการเพิ่มสิทธิประโยชน์ยาบัญชี จ 2 รายการใหม่ จำนวน 4 รายการ เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 02 ส.ค. 64 เลขที่ประชุม 1
31/08/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การจัดบริการเพิ่มเติม COVID-19 ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 19 ก.ค. 64 เลขที่ประชุม 1
11/08/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : งบประมาณค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท. ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 05 ก.ค. 64 เลขที่ประชุม 2
11/08/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : งบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 05 ก.ค. 64 เลขที่ประชุม 1
09/08/2564 ปรับถ้อยคำร่างข้อบังคับฯขึ้นทะเบียน ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 07 มิ.ย. 64 เลขที่ประชุม 5
09/08/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอการปรับโครงสร้างและตำแหน่งงานของ สปสช. ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 07 มิ.ย. 64 เลขที่ประชุม 4
09/08/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ยาสารสกัดจากฟ้าทะลายโจรและยาจากผงฟ้าทะลายโจร ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 07 มิ.ย. 64 เลขที่ประชุม 3
09/08/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : สิทธิประโยชน์ VITTหลังฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 07 มิ.ย. 64 เลขที่ประชุม 2
09/08/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอสิทธิประโยชน์บริการตรวจเพทซีที (PET/CT) ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 07 มิ.ย. 64 เลขที่ประชุม 1
15/06/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 03 พ.ค. 64 เลขที่ประชุม 8
15/06/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ขั้นต้นของรายการต้องสงสัยการเบิกจ่ายเงินชดเชยอัตโนมัติด้วยปัญญาประดิษฐ์ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 03 พ.ค. 64 เลขที่ประชุม 7
15/06/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ร่างระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบ พ.ศ.... ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 03 พ.ค. 64 เลขที่ประชุม 6
15/06/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : รายงานผลการตรวจสอบการบริหารเงินและการดำเนินงานของ สปสช. ไตรมาส 2 ปี 2564 ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 03 พ.ค. 64 เลขที่ประชุม 5
15/06/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอเพิ่มรายการยารักษาโรคมะเร็งฯ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 03 พ.ค. 64 เลขที่ประชุม 4
15/06/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : ข้อเสนอมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ระบาด COVID-19 ระลอก 3 ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 03 พ.ค. 64 เลขที่ประชุม 3
15/06/2564 มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ : (ร่าง) ข้อเสนอการขอรับงบประมาณจาก พ.ร.ก.กู้เงินฯ ปี 2563 รอบ ๓ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 03 พ.ค. 64 เลขที่ประชุม 2
กำลังแสดงรายการ 1-20 จากทั้งหมด 1391 รายการ