National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

Download

ลำดับ รายละเอียด แก้ไขล่าสุดเมื่อ
1 โปรแกรม NHSO CLIENT Version 1.0.46 รองรับการต่อ License ปี 2562 ***สำหรับหน่วยบริการ*** 15/01/2562
2 โปรแกรม E-Form Agent สำหรับเข้าใช้งานโปรแกรม UCRegister E-Form ***สำหรับหน่วยบริการ*** 11/01/2562
3 โปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.0 สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) รองรับการต่อ License ปี 2562 & คู่มือการพัฒนาระบบ Web Services ***สำหรับหน่วยบริการ*** 20/12/2561
4 โปรแกรม UCAuthentication (Smart Card Authentication) สำหรับระบบ อปท. และหน่วยงานรัฐ รองรับการต่อ License ปี 2562 19/12/2561
5 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 16/10/2561
6 แจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหน่วยบริการ/สถานพยาบาล (hospital) ประเภทสิทธิย่อย/สิทธิที่ใช้เบิก (inscl) และสิทธิการรักษาพยาบาล (right) 03/10/2561
7 โปรแกรม NHSO UCAuthentication 4.0 สำหรับ Authen เข้าระบบเว็บตรวจสอบสิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน(Smart Card) & คู่มือการพัฒนาระบบ Web Services 22/08/2561
8 ระบบโปรแกรม NHSO CLIENT Version 1.0.45 (เงื่อนไขการปรับปรุงแก้ไขยกเลิกการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง สำหรับผู้มีสิทธิอปท.) Last Update 2018-08-09 09/08/2561
9 แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2563 11/06/2561
10 โปรแกรม UCAuthentication 4.0x version 2018 รองรับการต่อ License ถึง 2019 17/05/2561
11 แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 18/04/2561
12 คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบประเมินหน่วยบริการ 18/04/2561
13 โปรแกรม UCAuthentication (Smart Card Authentication) สำหรับระบบ อปท. และหน่วยงานรัฐ 05/04/2561
14 แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2562 05/04/2561
15 แจ้งการเปลี่ยนแปลงตารางสิทธิการรักษาพยาบาล (right) และตารางประเภทสิทธิย่อย (inscl) 26/01/2561
16 ไฟล์การต่ออายุ License Manager สำหรับบัตร smart card ปี2561 15/12/2560
17 เอกสารแผนแม่บทบูรณาการระบบประกันฯ 21/06/2560
18 แนวทางการตรวจสอบประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ ปีงบประมาณ 2561 29/05/2560
19 แจ้งแนวทางการตรวจสอบและยกเลิกสิทธิการเข้าระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพที่ไม่มีการเข้าใช้งานในระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพติดต่อกันเกิน 60 วัน 05/05/2560
20 แบบฟอร์มขอสิทธิเข้าใช้งานระบบตรวจสอบสิทธิประกันสุขภาพของ สปสช.โดยการ Authentication ด้วยบัตร Smart Card 29/03/2560