National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

ผลการดำเนินงาน

Download

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 

                                                       

          Poster เรื่อง "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย"                                    VDO เรื่อง "ภาษีหัก ณ ที่จ่าย"                           หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย