National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

ถาม - ตอบ

ระบบFAQ สำหรับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

1. ใครคือผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

2. เด็กหญิงมุย บุตรแรงงานต่างด้าวชาวพม่า เกิดในประเทศไทย ได้รับสูติบัตรและหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก จะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพในการรักษาได้หรือไม่

3. ข้าราชการบำนาญ รับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงดู จะลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้บุตรบุญธรรมได้หรือไม่

4. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพได้หรือไม่

5. ลูกจ้างทำงานบ้าน ได้ค่าจ้างรายวันจะลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพได้หรือไม่

6. ต้องใช้เอกสารอะไรในการลงทะเบียนเปลี่ยน รพ. และติดต่อทำได้ที่ไหน

7. ผู้ป่วยนอนรักษาโดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ระหว่างนอนรักษาญาติต้องการลงทะเบียนเปลี่ยน รพ. ได้หรือไม่

8. ผู้ป่วยมีสิทธิหลักประกันสุขภาพที่ รพ. ในจังหวัดกระบี่ นอนรักษาตัวอยู่ที่ รพ.เอกชนนอกระบบหลักประกันสุขภาพในจังหวัดพังงา ระหว่างนอนรักษาญาติต้องการลงทะเบียนเปลี่ยน รพ. มาอยู่ในพังงาได้หรือไม่

9. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง จะลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพได้อย่างไร

10. มีสิทธิประกันสังคม ต้องการฉีดยาคุมกำเนิด แต่สิทธิประกันสังคมไม่คุ้มครอง จะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพได้หรือไม่