National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

 

การบริหารงบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

การ log in เพื่อเข้าดูข้อมูลรายงาน

การ log in เพื่อเข้าดูข้อมูลรายงาน โดยสามารถเรียกดูได้เฉพาะของหน่วยบริการของตนเท่านั้น โดยหน่วยบริการสามารถใช้ username & password เดียวกันกับ การส่งข้อมูล e-claim (โปรแกรม DRGMX)