National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

มติคณะกรรมการ

เช่น ค้นหาตามครั้งที่ / วันที่การประชุม และ/หรือ ค้นหาตามคำสำคัญ

หากให้เงื่อนไขการค้นหาทั้ง 2 อย่าง (สรุปมติการประชุมครั้งที่/วันที่ และ คำสำคัญ) หมายถึงให้ค้นหามติการประชุม ครั้งที่/วันที่... ที่มีคำสำคัญเท่ากับ ...

มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ


 • ประเด็น :

  ข้อเสนอจากคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อพิจารณาเพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านยาเข้าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 2 รายการ [Leuprorelin 11.25 mg บัญชี จ(2) และTriptorelin 11.25 mg บัญชี จ(2)]

 • ประเด็น :

   รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการสารสนเทศของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และรายงานการบริหารความเสี่ยงด้านสารสนเทศ ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 • ประเด็น :

  ผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ  และผลประเมินการจัดการของ สปสช.ในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

 
มติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

กลับ ขึ้นบน