National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

แนะ สปสช.เพิ่มสิทธิประโยชน์หนุนบริการสุขภาพยุค New Normal

 

ผอ.รพ.รือเสาะ - เทศบาล เสนอความเห็นพัฒนาบัตรทองก่อน สปสช.จัด Facebook Live 23 ก.ค.นี้ ชี้ กองทุนบัตรทอง ช่วยชาวบ้านเข้าถึงการรักษา ยกกรณีโควิด-19 ค่าใช้จ่ายหลักแสน แต่ รพ.รักษาผู้ป่วยได้ เบิกจ่ายกองทุนบัตรทอง พร้อมแนะเพิ่มสิทธิประโยชน์หนุนบริการสุขภาพ New Normal ป้องกันโรคแพร่กระจาย ขณะที่ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ แนะเปิดกว้างหลักเกณฑ์ กปท. ดึง อปท. ทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น

สืบเนื่องจากวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 -15.00 น. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จะจัดการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป “บริหารกองทุนบัตรทองอย่างไรให้ ประชาชนสุขภาพดี โรงพยาบาลมีความสุข” ในประเด็น หลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการจ่ายเงินกองทุน และการตรวจสอบการใช้งบประมาณกองทุน (audit) ผ่านทาง Facebook live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีความเห็นจากโรงพยาบาลชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ข้อเสนอแนะต่อ สปสช.ในการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้

นพ.มาหะมะ เมาะมูลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรือเสาะ จ.นราธิวาส กล่าวว่า กองทุนบัตรทอง ทำให้ประชาชนเข้าถึงบริการในลำดับที่ดีขึ้น โรงพยาบาลสามารถดูแลผู้ป่วยได้โดยมีงบประมาณรองรับ อย่างกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้ป่วยที่เบิกจ่ายได้ค่ารักษาพยาบาลสูงถึงหลักแสนบาท แค่ห้องปลอดเชื้อเฉพาะค่าห้องก็อยู่ที่ 3,000 บาทต่อวันแล้ว และยังต้องอยู่ถึง 14 วัน ชาวบ้านทั่วไปไม่มีเงินอยู่แล้ว เขาจะเอาเงินที่ได้มาจ่าย ไหนจะมีค่ายาอีก แต่ระบบนี้ช่วยให้ชาวบ้านเข้าถึงการรักษา เรียกว่าชาวบ้านเขาได้ประโยชน์เต็มๆ ขณะที่โรงพยาบาลก็สามารถดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคได้

ส่วนสิทธิประโยชน์กองทุนนั้น ขอให้เพิ่มเติมการสนับสนุนบริการสุขภาพยุค New Normal ที่มีส่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโรค รวมถึงบริการรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้น

นพ.มาหะมะ กล่าวต่อว่า ส่วนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) ที่ผ่านมาได้ทำให้โรงพยาบาลมีความคล่องตัวในการทำงานกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขภาพชุมชนมากขึ้น แต่ในส่วนของการขับเคลื่อนในชุมชนเอง ยังต้องอาศัยปัจจัยท้องถิ่น ผู้นำ และชุมชน หากเข้าใจการขยับก็ไม่ใช่เรื่องยาก เช่นเดียวกับการมีหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ที่นอกจากเป็นการช่วยเหลือชาวบ้านให้เข้าถึงบริการแล้ว ยังเป็นการสร้างเครือข่ายและทำให้ลูกข่ายเรียนรู้เชิงลึกในระบบ เพราะคู่มือบริหารจัดการกองทุนนั้นหนามากและหนาขึ้นทุกปี การจะให้คนภายนอกมานั่งอ่านเรียนรู้ทั้งหมดคงทำได้ยาก

   สำหรับในส่วนของการทำเรื่องชดเชยเบิกจ่ายนั้น เรื่องนี้ยังต้องหาจุดสมดุล ไม่โอเวอร์โหลดต่อระบบ เพราะเท่าที่รับรู้ว่าบุคลากรที่ทำงานด้านการเงินเริ่มโอเวอร์โหลดแล้ว ไหนจะบัญชี สธ.เองก็เพิ่มขึ้นทุกปี ขณะที่การจัดการ Back office ของโรงพยาบาล สธ.ก็ไม่ได้มาสนับสนุนในส่วนนี้ ดูแต่เฉพาะกำลังคนวิชาชีพหลักอย่างแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และเภสัชกร เป็นต้น ตรงนี้อยากให้ช่วยกัน

    นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์ นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี กล่าวว่า กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กปท.) หรือกองทุนสุขภาพตำบล เป็นกองทุนที่ดีมาก เป็นการส่งเสริมสุขภาพ ทำให้คนเจ็บป่วยน้อยลง แรกๆ ก็คล่องตัว แต่ช่วงหลังระเบียบการใช้จ่ายเงินกองทุนมีมากขึ้น อาจเป็นเพราะ สตง. อันนี้ก็ไม่รู้ ทำให้หลายท้องถิ่นไม่กล้าดำเนินกิจกรรม เงินกองทุนจึงเหลืออยู่มากเป็นพันล้านบาท โดยเฉพาะภาคตะวันออก ดังนั้น สปสช.ต้องทำความเข้าใจกับ อปท.มากกว่านี้ แต่ในส่วนของบึงยี่โถเนื่องจากเราทำเรื่องนี้มานาน และเทศบาลก็ให้ความสำคัญ สมทบเงินเข้ากองทุนเป็น 2 เท่า ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากองทุนได้มาก

    “อยากให้ สปสช.แก้ไขระเบียบกองทุนสุขภาพตำบลให้กว้างกว่านี้ เพื่อที่ท้องถิ่นจะใช้ประโยชน์ได้จริง เช่นการทำฟื้นฟูสมรรถภาพก็ต้องมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ แต่ตามระเบียบมีเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ไม่มาก ซึ่งบึงยี่โถเราใช้เงินเทศบาลจัดซื้อ แทน และสนับสนุนบริการฟื้นฟูโดยกองทุน ดังนั้นอยากให้มีการปรับปรุงส่วนนี้เพื่อดึงให้ท้องถิ่นหันมาทำกิจกรรมมากขึ้น รวมถึงต้องกระตุ้นให้ส่วนพี่เลี้ยงกองทุนเห็นความสำคัญ” นายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ กล่าว

 

//////////////22 กรกฎาคม 2563