National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

23 ก.ค.นี้ ร่วมระดมความเห็น “บริหารงบบัตรทองอย่างไรให้ ปชช.สุขภาพดี รพ.มีความสุข”

 

 

23 ก.ค. นี้ สปสช. ชวน “รพ.ทั่วประเทศ อปท. ประชาชน” ระดมความเห็น “บริหารกองทุนบัตรทองอย่างไรให้ ประชาชนสุขภาพดี โรงพยาบาลมีความสุข”ผ่าน “Facebook live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” สู่การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ยั่งยืน
        นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 -15.00 น. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จะจัดการรับฟังความคิดเห็นทั่วไป “บริหารกองทุนบัตรทองอย่างไรให้ ประชาชนสุขภาพดี โรงพยาบาลมีความสุข” ในประเด็น หลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการจ่ายเงินกองทุน และการตรวจสอบการใช้งบประมาณกองทุน (audit) ผ่านทาง Facebook live สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข กรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิด เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสิทธิประโยชน์และขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ กองทุนบัตรทอง โดยเป็นไปตามมาตรา 18 (13) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ที่กำหนดให้มีการจัดรับฟังความคิดเห็นทั่วไปเป็นประจำทุกปี เพื่อให้ทุกคนร่วมมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของร่วมกัน

ทั้งนี้การรับฟังความเห็นทั่วไปฯ สปสช.เปิดรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา สปสช.ได้จัดการรับฟังความเห็นในส่วนผู้รับบริการด้านผู้พิการในส่วนระดับประเทศไปแล้วโดยผ่าน Facebook live และในครั้งนี้เป็นการเปิดรับฟังความเห็นในส่วนผู้ให้บริการ ซึ่งนับเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ทำให้เกิดการเข้าถึงบริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง มีคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข องค์กรวิชาชีพด้านการแพทย์ ผู้ประกอบการหน่วยบริการเอกชน แพทย์ พยาบาล และบุคลากรสายวิชาชีพทางการแพทย์ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“ผู้ให้บริการเป็นส่วนสำคัญที่ได้ร่วมขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตลอดระยะเวลา 17 ปีมีสิทธิประโยชน์มากมายที่เกิดจากผู้ให้บริการ ทั้งแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่มองเห็นปัญหาการเข้าไม่ถึงบริการของผู้ป่วย มีการปรับปรุงการบริหารจัดการระบบและงบประมาณที่มาจากการสะท้อนความเห็นของหน่วยบริการ ทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเดินมาถึงวันนี้และเป็นที่ยอมรับ”  

นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า การจัดรับฟังความคิดเห็นทั่วไปในครั้งนี้ สปสช.ยังดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ เนื่องจากยังต้องคงมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social distancing) ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งผู้ให้บริการและประชาชนสามารถร่วมแสดงความเห็นได้ พร้อมรับฟังการบรรยายเรื่องน่ารู้ของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นอกจากนี้ยังสามารถร่วมแสดงความเห็นผ่านทางเว็บไซต์ สปสช. www.nhso.go.th หรือ แอปพลิเคชัน สปสช. โดยทุกความเห็น สปสช.จะทำการรวบรวมสู่การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติต่อไป

 

 

 

//////////////20 กรกฎาคม 2563