National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

สปสช. เพิ่มช่องทางสื่อสารดูแลประชาชน “กรณีหน่วยบริการประจำถูกยกเลิกสัญญา” เพิ่มสายด่วนโทร. 02-554-0500 อีก 80 คู่สาย ตลอด 24 ชั่วโมง ดูช่องทางรับข้อมูล/สื่อสารเพิ่มเติม ที่นี่

 

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ “หน่วยบริการประจำถูกยกเลิกสัญญา” รับทราบข้อมูลและสื่อสารกับ สปสช. ผ่านช่องทาง ดังนี้

1.สายด่วน สปสช. โทร. 1330

2.Facebook สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (Click ที่นี่)

3.Facebook สปสช. เขต 13 กทม. รู้จริงสิทธิบัตรทอง สปสช. กทม. (Click ที่นี่)

4.แอปพลิเคชัน สปสช.  และ Line สปสช. เพิ่มเพื่อน @nhso และ @ucbkk (Click ที่นี่)

5.สื่ออินโฟกราฟฟิก (Click ที่นี่)