National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

แพทย์โรคไตแนะคัดกรองไตวายตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

  

 

ผู้เชี่ยวชาญโรคไต รพ.จุฬาลงกรณ์ ชี้ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังเพิ่มขึ้นทุกปี ต้องคัดกรองให้พบตั้งแต่ระยะเริ่มแรกเพื่อรักษาและชะลอการเสื่อมของไตให้นานขึ้น เผยกำลังพัฒนาชุดตรวจคัดกรองหวังกระจายใช้ตาม รพ.สต.เพื่อให้ตรวจคัดกรองได้ครอบคลุมมากขึ้น

รศ.นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันโรคไตวายเรื้อรังเป็นปัญหาของประเทศไทย โดยมีผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 8 ล้านคนและเพิ่มขึ้นทุกปี แม้รัฐบาลจะสนับสนุนค่าฟอกไตให้คนไทยทุกคน แต่ค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนั้นถ้าสามารถตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นก็จะช่วยลดผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ต้องฟอกไตในอนาคตได้

"ปกติโรคไตในระยะแรกๆ จะยังไม่ค่อยมีอาการ ไม่บวม ปัสสาวะปกติออกดี จะมีอาการก็ต่อเมื่อเป็นเยอะแล้ว เช่น ไตทำงานลดลงจนต่ำกว่า 30% จนกระทั่งไตทำงานน้อยลงจนต้องฟอกไต แต่หากตรวจคัดกรองได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและเข้าสู่กระบวนการรักษาได้เร็ว มีโอกาสชะลอการเสื่อมของไตได้ดีขึ้น" รศ.นพ.ณัฐชัย

ด้วยเหตุนี้ ตน ร่วมกับ นพ.ไตรรักษ์ พิสิษฐ์กุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาเชิงระบบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รศ.ดร.กิตตินันท์ โกมลภิส สถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและวิศวกรรมพันธุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้พัฒนาชุดตรวจระดับโปรตีนในปัสสาวะหรืออาจจะเรียกว่าเป็นแถบตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรัง คล้ายๆ แถบตรวจการตั้งครรภ์ เน้นการออกแบบให้ใช้งานง่าย กระจายไปตามชุมชนหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลได้ เพื่อให้การคัดกรองมีความครอบคลุมมากขึ้น เจอผู้ป่วยในระยะเริ่มต้นเร็วขึ้น

รศ.นพ.ณัฐชัย กล่าวว่า การทำงานของแถบตรวจคัดกรองโรคไตเรื้อรังจะเคลือบด้วยแอนตี้บอดีที่มีความจำเพาะต่อไข่ขาวในปัสสาวะ วิธีการตรวจคือหยดปัสสาวะ 1-2 หยดลงไปแล้วอ่านผล 25 นาที ถ้าไตปกติจะแสดงแถบ 2 แถบ แต่ถ้ามีปริมาณไข่ขาวในปัสสาวะเกินค่าที่กำหนดก็จะขึ้นแถบเดียว ซึ่งสันนิษฐานว่ามีภาวะไตวายเรื้อรังต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาต่อไป

ทั้งนี้ ชุดตรวจดังกล่าวได้ทดสอบในประชากรจำนวน 100 คนแล้ว ผลทดสอบความไว ความจำเพาะ ความถูกต้องเกินกว่า 80% โดยในขั้นต่อไปจะทดสอบในกลุ่มประชากรที่ใหญ่ขึ้น ประมาณ 1 หมื่นคนภายในปีนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนจะนำไปใช้งานจริงต่อไป

 

 

////////////15 กันยายน 2563