National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

เปิดแล้ว..สำหรับเพิ่มทางเลือกใหม่ ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง จังหวัดสกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ

.                         

    เปิดแล้ว..สำหรับเพิ่มทางเลือกใหม่  ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง  จังหวัดสกลนคร และจังหวัดบึงกาฬ ......สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เขต    อุดรธานี       โดยนำทีมโดย ทพ.กวี  วีระเศรษฐกุล ผู้ช่วย ผอ.สปสช. เขต ๘ อุดรธานี   พร้อมด้วย พญ.ปิยะธิดา  พึงสมาน ที่ปรึกษากองทุนโรคไต สปสช. และนางศิริพร สินธนัง  รองผู้จัดการกองทุนโรคไตวาย สปสช. พร้อมทีม  พร้อมกันนี้ได้มีคณะกรรมการ จากหน่วยบริการ  ประกอบด้วย      นพ. ศิรยุสม์  วรามิตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.สกลนคร   และนางสาวธิดารัตน์  สุตะโคตร พยาบาลชำนาญการ รพ.สกลนคร   ออกร่วมตรวจประเมินหน่วยบริการที่สมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการให้บริการล้างไต ผ่านทางช่องท้อง ( CAPD )  รพท.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ และ รพร.สว่างแดนดิน จ. สกลนคร    ในวันที่  ๓๑ มกราคม และ ๑  กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕    หน่วยบริการที่สมัครเข้าร่วมเป็น รพ.เครือข่าย CAPD    โดย ทพ.กวี  วีระเศรษฐกุล ผช.ผอ.สปสช. เขต ๘ อุดรธานี  ประธานการตรวจประเมิน   ได้กล่าวแสดงความชื่นชมกับหน่วยบริการทั้ง ๒ แห่งที่ยินดีสมัครร่วมให้บริการเครือข่ายล้างไตผ่านทางช่องท้อง   โดยวัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นการขยายการให้บริการดูแลผู้ป่วยล้างไตผ่านทางช่องท้อง  ซึ่งจะช่วยเหลือในด้านการรอคิว และทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการมากขึ้น  พร้อมทั้งเกิดความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพการให้บริการผู้ป่วย ในหน่วยบริการหลัก และหน่วยบริการเครือข่าย และการสร้างความร่วมมือและประสานงานกันระหว่างหน่วยบริการหลักและหน่วยบริการเครือข่าย   พร้อมนี้ พญ.ปิยะธิดา  พึงสมาน ที่ปรึกษากองทุนโรคไตวาย สปสช.  ได้กล่าวถึงการแสดงความมุ่งมั่นของผู้บริหารทั้ง ๒ แห่งในการที่จะดำเนินการเครือข่าย CAPD โดยเป้าหมายหลักคือประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่และบริเวณข้างเคียง  เพื่อลดการเดินทางของผู้ป่วย และเพื่ออำนวยความสะดวกในการออกเยี่ยมติดตามผู้ป่วยซึ่งเป็นการทำงานเชิงรุก   ให้ จนท.ไม่ว่าจะเป็น รพช./รพ.สต./อสม. มีความใกล้ชิดกับญาติ และผู้ป่วยมากขึ้น  หลังจากที่สรุปการนำเสนอ ได้ลงตรวจเยี่ยมแผนกการให้บริการ และเยี่ยมผู้ป่วยไตวายที่หอผู้ป่วย พร้อมกับลงเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ร่วมกับคณะ โดยประกอบด้วย แพทย์ และพยาบาลจากหน่วยบริการ พร้อมทีมผู้ตรวจประเมิน  สร้างความซาบซึ้งใจแก่ผู้ป่วยและญาติ พร้อมนี้ได้ให้กำลังใจและตอบข้อคำถามที่ผู้ป่วยสงสัย สร้างความเป็นกันเองกับผู้ป่วย  พร้อมนี้รองผู้จัดการกองทุนโรคไต สปสช. นางศิริพร สินธนัง ได้กล่าวแสดงความชื่นชมกับหน่วยบริการที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้  และได้ตอบประเด็นข้อซักถามต่างๆ  ที่ทางหน่วยบริการต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม   สุดท้ายทาง กรรมการตรวจประเมินและทีม   ขอแสดงความชื่นชมกับหน่วยบริการทั้ง   ๒ แห่ง  ที่มีความมุ่งมั่นไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร บุคลากร ทุกสาขาวิชาชีพ ที่ตั้งใจจริงในการจัดตั้งหน่วยบริการเครือข่ายนี้ขึ้น  พร้อมดีใจแทนประชาชนของจังหวัดสกลนครและบึงกาฬ และจังหวัดใกล้เคียง   ที่จะได้รับบริการโดยที่ไม่ต้องลำบากเดินทางไปรับบริการที่ไกลจากบ้าน    พร้อมยินดีให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการ  หรือส่วนอื่นใด ที่ทาง สปสช. จะสนับสนุนได้  ก็พร้อมจะยินดี เพราะวัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อประชาชน   พร้อมกันนั้น   นพ. ศิรยุสม์  วรามิตร นายแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.สกลนคร   และนางสาวธิดารัตน์  สุตะโคตร พยาบาลชำนาญการ       ก็พร้อมที่จะให้ข้อแนะนำและพร้อมชี้แนะให้กับทางหน่วยบริการเครือข่าย       สุดท้าย  สปสช. เขต ๘ อุดรธานี   ใคร่ขอขอบคุณทางหน่วยบริการทั้ง ๒ แห่ง และ พญ.ปิยะธิดา พึงสมาน หัวหน้า ทีมตรวจประเมิน และ คณะกรรมการ ทุกท่าน        ที่ได้ให้ความร่วมมือ ร่วมใจ ในการดำเนินงาน มา ณ  โอกาสนี้