National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

ปลัด สธ.ชี้คุณภาพบริการสาธารณสุขทำให้ประชาชนไว้วางใจในโรงพยาบาล

               

         ปลัด สธ.ปิดการสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมบรรยายคุณภาพกับความท้าทายในโลกอนาคต ระบุการคุ้มครองสิทธิมาพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพบริการในระบบสาธารณสุข ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี โดยที่บุคลากรมีชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม การมีคุณภาพจะทำให้ประชาชนมีความไว้วางใจในโรงพยาบาล

 

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หลักสี่ กรุงเทพฯ นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาเครือข่ายคุ้มครองสิทธิ ประจำปี 2562 พร้อมบรรยายคุณภาพกับความท้าทายในโลกอนาคต นพ.สุขุม กล่าวว่า ในการดูแลผู้ป่วยนั้น ผลงานคือผู้ป่วยหายไข้และกลับบ้านได้อย่างมีความสุข และความสำคัญอีกข้อคือทำให้ผู้ป่วยดูแลสุขภาพตัวเองได้เพื่อการดูแลตัวเองในภายหน้าด้วย ด้วยเหตุนี้คุณภาพการบริการสาธารณสุขจึงเป็นเรื่องสำคัญ โรงพยาบาลจะได้รับการยอมรับหรือไม่ขึ้นอยู่กับคุณภาพการให้บริการของโรงพยาบาลนั้น สิ่งสำคัญคือ เราจะทำอย่างไรให้งานในโรงพยาบาลของเรามีคุณภาพเพื่อให้ประชาชนได้รับในสิ่งที่ดี โดยที่บุคลากรมีชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสม ตามเป้าหมายประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวต่อว่า ปัจจุบันนี้ กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าหมายว่าโรงพยาบาลในสังกัดต้องผ่านมาตรฐาน HA 100% ขณะนี้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปผ่าน HA เกือบ 100% แล้ว ส่วนโรงพยาบาลชุมชนผ่าน HA ประมาณ 70% การมีคุณภาพจะทำให้ประชาชนมีความไว้วางใจในโรงพยาบาล เป็นสถานที่ปลอดภัยทั้งสำหรับประชาชนและบุคลากรตามแนวทาง 2P Safety ความท้าทายของการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขคือ ทำอย่างไรให้เกิดความสมดุลในขณะที่ทรัพยากร คน เงิน ของ มีจำกัด รวมถึงการสร้างความสมดุลในด้านระบบตรวจสอบการเบิกจ่าย การประเมินด้านคุณภาพ

ด้าน ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน เพื่อให้การดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์เชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเรื่องความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ในการเดินหน้าหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของไทยต่อไป

การจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นความร่วมมือของศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และ สปสช. มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานรับเรื่องร้องเรียนและงานคุณภาพบริการในหน่วยบริการ, เจ้าหน้าที่งานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองสิทธิใน สสจ. สำนักงานเขตสุขภาพ, ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนและหน่วยรับเรื่องร้องเรียนเป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน เป็นต้น

 

 /////////4 ธันวาคม 2561