National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

กลุ่มเยาวชน Young UC ส่งต่อความรู้หลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง) สู่น้องนักเรียนชั้นประถม “ร.ร.วัดสุทัศน์”

             กลุ่มเยาวชน Young UC รุกจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสู่น้องนักเรียนชั้นประถม โรงเรียนวัดสุทัศน์ กรุงเทพฯ แนะนำช่องทางสายด่วน สปสช.1330 รู้ไว้ใช้สิทธิเมื่อจำเป็น ร่วมเป็นจิ๊กซอว์ช่วยคนไทยเข้าถึงหลักประกันสุขภาพ

 

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2562 ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจ กลุ่มเยาวชน Young UC” จากศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ และโรงเรียนทวีธาภิเษก ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติกับเด็กนักเรียนประถมศึกษา โรงเรียนวัดสุทัศน์ แนะนำใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลักติดต่อตรวจสอบสิทธิกับสายด่วน สปสช.1330

ทพ.อรรถพร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมของกลุ่มเยาวชน Young UC วันนี้ เป็นผลสืบเนื่องจากกิจกรรม Young UC Walk Rally รณรงค์สร้างการรับรู้ช่องทางสื่อสารสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ สปสช.ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 หรือสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยกลุ่มเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้นำความรู้ที่ได้รับมาขยายและส่งต่อให้กับน้องๆ นักเรียนในโรงเรียนใกล้เคียง ซึ่งการนำเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ เพราะเรื่องหลักประกันสุขภาพเป็นของทุกคน การเข้าใจว่าสิทธิมีอะไร หน้าที่มีอะไรต้องทำบ้าง จึงเป็นเรื่องสำคัญ

ทั้งนี้การทำให้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติมั่นคงและยั่งยืน ต้องทำให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจในระบบก่อน และควรรับรู้ตั้งแต่อายุน้อยๆ สปสช.จึงได้จัดกิจกรรมโดยนำเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมและถ่ายทอดความรู้ไปยังกลุ่มเยาวชนด้วยกัน เนื่องจากเยาวชนกับเยาวชนสื่อสารด้วยกันง่าย ด้วยวัยที่ไม่แตกต่างกัน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่สนุกสนานแต่แฝงด้วยความรู้ ทำให้เด็กๆ ได้รับความรู้ไปแบบไม่รู้ตัว ซึ่งเยาวชนเหล่านี้จะเป็นยุวทูตนำความรู้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไปเผยแพร่ต่อ 

กิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้ เรามุ่งหวังให้เกิดความรู้ที่เด็กๆ จะนำมาใช้กับตัวเอง เมื่อมีความรู้มากพอ ด้วยจิตอาสาของเยาวชนจะส่งต่อความรู้เรื่องดี ๆ ไปยังบุคคลใกล้ชิด ทั้งพ่อแม่พี่น้อง คนในครอบครัว เพื่อนและคนรอบข้าง ซึ่งจะขยายไปทั่วประเทศรองเลขาธิการ สปสช. กล่าวและว่า สาเหตุที่ต้องทำกิจกรรมเพื่อให้ความรู้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เนื่องจากเวทีรับฟังความเห็นในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี พบว่ายังมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่เข้าใจหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ไม่รู้ถึงช่องทางการใช้สิทธิว่าต้องทำอย่างไร และเมื่อย้ายที่พักอาศัยยังไม่ได้แจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำตัว ซึ่งสิทธิบัตรทองแจ้งเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำตัวได้ปีละ 4 ครั้ง

 

ด้าน น.ส.สุทัศนีย์ นิธิตรีรัตน์ นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า จากที่ได้ร่วมเข้ากิจกรรม Young UC Walk Rally สวนลุมพินี ที่ผ่านมา จึงได้สานต่อกิจกรรมโดยส่งต่อความรู้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้กับนักเรียนชั้นประถมในโรงเรียน และแบ่งปันความรู้นี้ให้กับน้องๆ ในโรงเรียนวัดสุทัศน์ที่อยู่ใกล้เคียง เพื่อเผยแพร่สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่เป็นของคนไทยทุกคน รวมทั้งช่องทางการตรวจสอบสิทธิ หรือปรึกษากรณีที่มีปัญหาหรือข้อสงสัยผ่านสายด่วน สปสช.1330 ซึ่งหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากช่วยในเรื่องการรักษาและสุขภาพแล้ว ยังช่วยให้เราไม่ต้องล้มละลายจากค่ารักษา

หลังจากนี้ คิดว่าจะนำความรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสู่ชุมชน ช่วงปลายเดือนมีนาคมจะเข้าอบรม Senior Young UC กับ สปสช.เพิ่มพูนความรู้เชิงลึกและศึกษาดูงานเรื่องระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และเมื่อโรงเรียนเปิดจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมระดับชั้นเพื่อร่วมเผยแพร่ และเป็นจิ๊กซอว์หนึ่งเพื่อช่วยให้คนไทยเข้าถึงหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และจากความรู้ที่ส่งต่อให้กับน้องๆ ในวันนี้ คาดว่าน้องๆ ก็จะนำความรู้ที่ได้ไปบอกต่อกับครอบครัวต่อไป

 

////////////12 มีนาคม 2562