National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

ธกส.ผนึก สปสช.เปิด 3 สาขานำร่องใน กทม. ให้ประชาชนลงทะเบียน ‘บัตรทอง’

            ธกส.ร่วมมือกับ สปสช. เปิด 3 สาขา นำร่องใน กทม.ให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนสิทธิบัตรทอง เพิ่มเติมจากเดิมที่ลงทะเบียนได้ในสำนักงานเขตทั้ง 19 เขตของ กทม. ในส่วนของความร่วมมือกับ ธกส.เริ่มแล้วที่ 1. สาขาย่อยสถานีขนส่งหมอชิต 2. สาขาย่อยตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ 3.สาขาย่อยวัดไทร เขตจอมทอง คาดขยายไปยังสาขาอื่นๆ เพื่อครอบคลุมทั่ว กทม.

 

นพ.วีระพันธ์  ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เปิดหน่วยรับลงทะเบียนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (กทม.) เพิ่มเติม ณ สาขาของ ธกส. โดยนำร่อง 3 สาขา ประกอบด้วย 1.สาขาย่อยสถานีขนส่งหมอชิต 2.สาขาย่อยตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ 3.สาขาย่อยวัดไทร เขตจอมทอง สำหรับการดำเนินการดังกล่าว เป็นการขยายบริการเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ที่ใช้สิทธิบัตรทอง โดย สปสช.เขต 13 (กทม.) ได้ประสานความร่วมมือกับ ธกส.เพิ่มเติมจุดรับลงทะเบียน จากเดิมที่เปิดให้ลงทะเบียน ที่สำนักงานเขต กทม. 19 เขต ซึ่งยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ กทม. และมีข้อจำกัดในการให้บริการได้เฉพาะในเวลาราชการเท่านั้น

ด้าน นายกษาปณ์  เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กล่าวว่า ที่ผ่านมา ธกส.มีความร่วมมือกับ สปสช.มาอย่างยาวนาน และลูกค้าของ ธกส.ก็เป็นกลุ่มคนที่ใช้สิทธิบัตรทอง ซึ่งนับว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน ดังนั้น ความร่วมมือในครั้งนี้จึงถือเป็นการเพิ่มทางเลือกการให้บริการในการเข้าถึงสิทธิของลูกค้า ธกส. และกลุ่มเป้าหมายของ สปสช.ไปพร้อมๆ กัน ผมคิดว่าความร่วมมือในครั้งนี้ ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับพี่น้องประชาชนที่ตรงเป้าหมายสำหรับ ธกส.และ สปสช. นายกษาปณ์ กล่าว

รองผู้จัดการ ธกส. กล่าวต่อว่า สาเหตุที่ ธกส.ให้ความสำคัญกับมิติสุขภาพ เนื่องจากเห็นว่าถ้าเกษตรกรมีสุขภาพที่ดี แข็งแรง ก็จะส่งผลต่อการทำกินต่างๆ และย่อมส่งผลกลับคืนมาที่ธนาคารในทางอ้อม แต่เหนือสิ่งอื่นใดสิ่งสำคัญคือการช่วยกันดูแลสุขภาพให้พี่น้องประชาชน ซึ่งเป็นทั้งเป้าหมายของรัฐบาล และ สปสช. ดังนั้นสิ่งไหนที่ ธกส.สามารถสนับสนุนได้ก็ยินดีให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ธกส.เป็นมากกว่าธนาคาร เพราะนอกจากการให้เงินทุนแล้ว เรายังให้ความสำคัญกับลูกค้าในหลายๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพ การอบรมให้องค์ความรู้ เสริมสร้างทักษะต่างๆ โดยเฉพาะเมื่อสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุด้วยแล้ว ลูกค้า ธกส.ก็เป็นผู้สูงอายุไปด้วย ดังนั้นการดูแลสุขภาพจึงเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของ ธกส.ด้วย นายกษาปณ์ กล่าว

          นายกษาปณ์ กล่าวอีกว่า ธกส.มีสาขาทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 1,273 สาขา และตลอด 4-5 ปีที่ผ่านมา ได้ขยายการให้บริการครอบคลุมทั้ง 50 เขต ใน กทม. โดยขณะนี้มีจุดให้บริการทั้งหมด 58 สาขา ทั่ว กทม. ซึ่งขณะนี้ ธกส.มีความพร้อมที่จะให้บริการลงทะเบียนผู้ใช้สิทธิบัตรทองในทุกๆ สาขา แต่มีหลายพื้นที่ที่ สปสช.ให้บริการอยู่แล้ว ทาง ธกส.จึงพิจารณาว่าพื้นที่ใดไม่ซ้ำซ้อนและช่วยกระจายการให้บริการได้มากขึ้น ระหว่างนี้ก็จะทำงานควบคู่ไปกับ สปสช.เพื่อขยายบริการให้มากขึ้นและครอบคลุมยิ่งขึ้น นายกษาปณ์ กล่าวว่า สำหรับการให้บริการนั้น จะมีเจ้าหน้าที่ สปสช.มาประจำการอยู่ในสาขาที่นำร่อง คือ ประชาชนที่เดินทางเข้ามายัง ธกส. ก็เปรียบได้กับเดินทางมารับบริการที่ สปสช. ที่จะสามารถมาลงทะเบียน หรือเปลี่ยนสิทธิ ย้ายหน่วยบริการ โดยในอนาคตจะมีการทำงานร่วมกับ สปสช.อีกหลายรายการอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ การขยายบริการจะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้น โดย 3 สาขาที่นำร่อง ได้แก่ 1. สาขาสถานีขนส่งหมอชิต เปิดบริการ วันจันทร์ วันอาทิตย์ ในเวลา 09.00-16.00 น. 2.สาขาตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ เปิดบริการ วันจันทร์ วันอาทิตย์ ในเวลา 09.30-16.30 น. และ 3.สาขาย่อยวัดไทร เขตจอมทอง เปิดบริการวันจันทร์ วันศุกร์ ในเวลา 08.30-15.30 น.

         

///////////////7 กุมภาพันธ์ 2562