National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

สปสช.จัดทำ “เพลงฉ่อยอีแซวบัตรทองมหาสนุก” ให้ความรู้สิทธิบัตรทอง ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

 

สปสช.ร่วมอนุรักษ์เพลงพื้นบ้าน วัฒนธรรมไทย จัดทำชุด เพลงฉ่อยอีแซวบัตรทองมหาสนุกประยุกต์เพลงพื้นบ้านให้ความรู้ความเข้าใจสิทธิหลักประกันสุขภาพ สอดแทรกเนื้อหาพร้อมความสนุกสนาน ให้เข้าใจง่าย ใช้สิทธิได้ถูกต้อง แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ศิลปินแห่งชาติร่วมขับร้อง

 

นพ.จรัล ตฤณวุฒิพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารสังคมและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ให้บริการและผู้รับบริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามยุทธศาสตร์ของคณะอนุกรรมการฯ ปี 2560-2564 ได้มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างการรับรู้และความมั่นใจในสิทธิบัตรทองให้กับประชาชนผู้มีสิทธิบัตรทองทั่วประเทศกว่า 48 ล้านคน ซึ่งประกอบด้วยประชากรหลากหลายกลุ่มอายุ หลากหลายสังคม และหลากหลายวัฒนธรรม ในการประชาสัมพันธ์จึงจำเป็นต้องใช้รูปแบบการสื่อสารหลายช่องทางเพื่อให้เข้าถึงผู้มีสิทธิบัตรทองทุกกลุ่ม สำหรับจังหวัดภาคกลาง เพลงฉ่อยอีแซวเป็นเพลงพื้นเมืองที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ มีการร้องทำนองตอบโต้ระหว่างชายหญิงที่ใช้ร้อยกรองอย่างสนุกสนาน จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารเพื่อทำให้ผู้สูงอายุในจังหวัดภาคกลางเข้าใจเรื่องสิทธิบัตรทองได้ง่าย ด้วยการประยุกต์ใส่เนื้อร้องที่เป็นการให้ความรู้สิทธิบัตรทอง ทั้งการดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยและรับบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคตามวัย โดย สปสช.ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ แม่ขวัญจิต ศรีประจันต์ผู้มีชื่อเสียงด้านการร้องเพลงฉ่อยอีแซวและได้รับความนิยมในกลุ่มผู้สูงอายุมาร่วมสื่อสารประชาสัมพันธ์สิทธิบัตรทอง นอกจากนี้ โอเล่ การละครได้มาร่วมขับร้องเพลงฉ่อยอีแซวครั้งนี้ ที่เป็นการสร้างสีสันความสนุกสนานให้กับคนรุ่นใหม่ในคราวเดียวกัน  

นพ.จรัล กล่าวต่อว่า การจัดทำเนื้อหาประชาสัมพันธ์สิทธิบัตรทองผ่านเพลงฉ่อยอีแซวดำเนินการภายใต้แนวคิด เพลงฉ่อยอีแซวบัตรทองมหาสนุกนอกจากเนื้อหาที่มุ่งให้ความรู้สิทธิบัตรทองกับผู้สูงอายุแล้ว ยังจัดทำเนื้อหาสื่อสารในประเด็นที่มักเป็นคำถามจากประชาชนทั่วไป โดยมีทั้งหมด 5 เรื่อง คือ 1.อีแซวสูงวัยห่างไกลโรค 2.ฉ่อยสิทธิหลักประกันผู้สูงวัยก็ได้นะจ๊ะ 3.ฉ่อยน่ารู้ สิทธิหลักประกันสุขภาพ 4.ฉ่อยเรื่องน่ารู้ สายด่วน สปสช. โทร. 1330 และ 5.ฉ่อยพระอภัยมณี ตอนนางเงือกปรึกษาโรคไต โดยเพลงฉ่อยอีแซวบัตรทองมหาสนุก เผยแพร่ช่องทางสื่อสารออนไลน์ และช่องทางเครือข่ายสื่อท้องถิ่น

ชุดเพลงฉ่อยอีแซวบัตรทองมหาสนุกนี้ เป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบหนึ่ง เพื่อให้เข้าถึงผู้มีสิทธิบัตรทอง ไม่เพียงแต่สร้างความรู้และความเข้าใจในสิทธิบัตรทอง แต่หวังผลให้เกิดการรับรู้หน้าที่และการใช้สิทธิบัตรทองรับบริการสาธารณสุขได้อย่างถูกต้อง และที่สำคัญยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านให้คงอยู่กับวัฒนธรรมไทยตลอดไปนพ.จรัล กล่าว 

https://www.youtube.com/watch?v=pAET2Pl3sD4

https://www.facebook.com/NHSO.Thailand/videos/1681358581930691/

 

////////////13 พฤษภาคม 2561