National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

สปสช. : ความจริงเรื่องการให้งบสนับสนุนหน่วยงานที่ไม่ใช่ รพ.

 

ที่ผ่านมา สปสช.มักถูกโจมตีด้วยข้อมูลไม่ถูกต้องว่า นำเงินค่ารักษาผู้ป่วยไปจ่ายให้มูลนิธิของ NGO จนทำให้ รพ.มีเงินไม่พอรักษาประชาชน

 นี่คือความจริงที่ชี้แจงในนามสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งสามารถสืบค้นและพิสูจน์ได้ด้วยตัวท่านเองอย่างง่ายๆ ได้ที่ บริการออนไลน์ www.nhso.go.th

 ยาวแต่โปรดอ่านให้จบ

 ในแต่ละปี งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่ถึง 0.4% ตัวเลขในปี 2559 คือ 557,154,266 บาท จะถูกนำไปใช้เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้รับอนุมัติจากบอร์ด สปสช. หน่วยงานที่ได้รับสนับสนุน เช่น สำนักงานปลัด สธ., กรมต่างๆ ของ สธ., สสจ., สสอ., และมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรต่างๆ

 ตรงมูลนิธิที่ไม่แสวงหาผลกำไรนี่แหละที่มีผู้รู้ข้อมูลไม่จริงไปโพนทะนาว่า เอาเงินให้ NGO

 ชื่อมูลนิธิต่างๆ ขอยกตัวอย่างแค่ 3

 มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ (โครงการนำร่องการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มแรงงานภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ)

 มูลนิธิชมรมสาธารณสุข (โครงการประเมินคัดเลือก รพ.สต./สสอ./บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น)

 มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (ชุดสิทธิประโยชน์และแผนพัฒนานโยบายด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับเด็กโตและเยาวชน)

 จำนวนงบประมาณที่สนับสนุนก็ไม่ได้มีผลกระทบในทางลบ แต่ยังสร้างประโยชน์ให้กับระบบบริการสาธารณสุข ช่วยเหลือ รพ.ในสังกัดของรัฐในการให้บริการสาธารณสุขที่มีประโยชน์กับประชาชนด้วย

 ข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนคือ

 ก่อนหน้านี้ คตร.เคยออกคำสั่งห้ามไม่ให้ สปสช.นำงบสนุบสนุนหน่วยงานดังกล่าว แต่ผลจากการห้ามพบว่าได้สร้างผลกระทบต่อหน่วยบริการเองที่มีภาระหน้าที่เกินกว่าที่จะทำภารกิจนี้ได้ จึงต้องมีหน่วยงานอื่นเพื่อช่วยสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ ในที่สุดจึงมีการแก้ไขด้วยการออกคำสั่งมาตรา 44 ที่ 37/2559 เมื่อ 5 ก.ค.59 ให้กลับไปใช้ได้เหมือนเดิม สืบค้นเพิ่มได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/150/30.PDF

 หน่วยงานดังกล่าวนำงบที่ได้รับสนับสนุนไปทำอะไรบ้าง

 ทำอยู่ใน 3 ขอบเขตนี้

1.สนับสนุนส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข

2.พัฒนา ติดตาม กำกับ ประเมินผลการจัดบริการสาธารณสุข ระบบบริการและการเข้าถึงบริการ

3.พัฒนาเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการ

 ตัวอย่างรูปธรรมมีอะไรบ้าง

 โครงการพัฒนาและจัดตั้งศูนย์อบรมผู้นำการส่งเสริมการเลิกและบำบัดผู้เสพยาสูบ, โครงการเฝ้าระวังสุขภาพหญิงตั้งครรภ์และบุตรด้วยตนเอง, โครงการป้องกันและควบคุมปัญญาอ่อนจากภาวะพร่องไทรอยด์ฮอร์โมนในทารกแรกเกิด, โครงการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันโรคธาลัสซีเมีย, โครงการเฝ้าระวังสุขภาพนักเรียน, โครงการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่, โครงการคัดกรองเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก, โครงการป้องกันและควบคุมกลุ่มอาการดาวน์ โครงการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 76 จังหวัด, โครงการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่, โครงการป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย, โครงการป้องกันมะเร็งปากมดลูกระยะก่อนเป็นมะเร็งด้วยวิธี VIA, โครงการป้องกันการเกิดโรคในกลุ่มเยาวชนมุสลิมโดยการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศชาย (สุหนัด) ฯลฯ

 ผลลัพธ์ที่ได้ เช่น

การลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่, การดำเนินการเพื่อให้ประชาชนตระหนักและเห็นความสำคัญของการตรวจคัดกรองมะเร็ง, ช่วยลดการเกิดมะเร็งปากมดลูก, ป้องกันการเกิดโรคในกลุ่มเยาวชน กลุ่มแรงงาน, เกิดการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางสายตาในเด็ก ฯลฯ

 “การกล่าวอ้างว่า สปสช. นำงบเหมาจ่ายรายหัวจำนวนมากไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของกฏหมายและเป็นสาเหตุทำให้ รพ.ต่างๆ ขาดทุน จึงไม่ใช่ข้อเท็จจริง เป็นการตั้งใจตัดตอนข้อมูลเพื่อกล่าวหาสร้างความเกลียดชังด้วยข้อมูลผิดๆ”

 ก่อนรับข้อมูลข่าวสารใดๆ โปรดใช้วิจารณญาน และรู้ให้จริงก่อนแชร์ รู้ให้จริงก่อนเชื่อ

 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) 17 มีนาคม 2560