National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

news

อนุกรรมการมีส่วนร่วม บอร์ดสปสช. ลงพื้นที่สงขลา ร่วมแก้ปัญหา ให้คนไทยไร้สถานะเข้าถึงสิทธิสาธารณสุข...

15/05/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

กองทุนหลักประกันสุขภาพ กทม. พร้อมเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค-ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง...

08/05/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.ชวนร้านยา กทม. สมัคร “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” เป็นมากกว่าร้านขายยา ร่วมบริการสุขภาพประชาชน...

02/05/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.ประชาพิจารณ์ “ร่างเกณฑ์ประเมินหน่วยบริการผ่าตัดหัวใจ” พัฒนามาตรฐาน ดูแลผู้ป่วยหัวใจสิทธิบัตรทอง...

30/04/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

ผลสำรวจความพึงพอใจ “กองทุนบัตรทอง” 5 ปี ผู้ให้บริการพึงพอใจเพิ่มต่อเนื่อง...

28/04/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

เผย 45 ปีปลูกถ่ายอวัยวะ ไทยพัฒนาต่อเนื่องแต่ยังมีผู้ป่วยรอคิวปลูกถ่ายจำนวนมาก...

27/04/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าครอบคลุมคนไทยทั้งประเทศ “ต่างชาติยกย่องไทยโมเดล”...

23/04/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

ผลจัดซื้อวัคซีนพิษสุนัขบ้า 1.5 ล้านโด๊สช่วยรัฐประหยัดงบกว่า 33 ล้านบาท...

21/04/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.แจ้ง ปชช.สิทธิบัตรทองเดินทางหยุดยาวสงกรานต์ หากเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต เข้า รพ.อยู่ใกล้ ไม่ถึงวิกฤติ เข้า รพ.รัฐไว้ก่อน...

10/04/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

ไทยจัดระดมความเห็น “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” เตรียมพร้อมสู่เวทีสหประชาชาติ...

09/04/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.ตั้งคณะทำงานบูรณาการแก้ปัญหาคนไทยไร้สถานะ ช่วยเข้าถึงสิทธิหลักประกันสุขภาพ...

04/04/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

เตรียมจัดเวทีรับฟังความเห็นกรณีพิเศษ 9 เม.ย.นี้ ถกแนวทางนำเสนอระบบบัตรทองในเวทียูเอ็น...

03/04/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

แนะ อปท.ดึง “กองทุนสุขภาพตำบล” ร่วมแก้ฝุ่นควันวิกฤตสถานการณ์ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ แนวโน้มเพิ่ม...

02/04/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เปิดตัว “ร้านยาชุมชนอบอุ่น” ระบบบัตรทอง หน่วยบริการด้านยา ร่วมดูแลสุขภาพประชาชน...

02/04/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

บอร์ด สปสช.เห็นชอบ “ร่างประกาศกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ” หนุน อบจ.ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ...

01/04/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

ชมรมรักษ์ สปสช. - ธกส. ร่วม "ปลูกป่าชายเลน มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10"...

31/03/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

ผลต่อรองราคายารวมระดับประเทศ ปี 62 เบื้องต้นประหยัดค่ายาได้ 509 ล้านบาท...

31/03/2562

อ่านเพิ่มเติม