National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

news

UN รับรอง 12 ธ.ค.เป็นวันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล ตามที่ไทยและกลุ่ม FPGH เสนอแล้ว...

14/12/2560

อ่านเพิ่มเติม
news

ชี้ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงให้ได้ผล ต้องเชื่อมต่อระบบดูแลต่อเนื่องระหว่าง “รพ. บ้าน ชุมชน”...

13/12/2560

อ่านเพิ่มเติม
news

ทีมเภสัชกร สปสช.รับรางวัลเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงยาจำเป็น...

12/12/2560

อ่านเพิ่มเติม
news

“เสริมสร้างความรู้สิทธิบัตรทองแก่ผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดฉะเชิงเทรา”...

10/12/2560

อ่านเพิ่มเติม
news

หลักประกันสุขภาพไทยก้าวข้ามสิทธิ-ความยั่งยืน มุ่งพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน...

10/12/2560

อ่านเพิ่มเติม
news

12 ธ.ค.วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโลก ไทยร่วมเป็นหุ้นส่วนผลักดันทุกประเทศมีหลักประกันสุขภาพเพื่อ ปชช....

09/12/2560

อ่านเพิ่มเติม
news

“พัฒนานักสื่อสารระบบหลักประกันสุขภาพ กลุ่มดีเจเยาวชน”...

08/12/2560

อ่านเพิ่มเติม
news

บอร์ด สปสช.รับทราบการโอนเงินงวดแรก 3 พันล้านบาทให้ รพ.ราชวิถีจัดซื้อยาแล้ว...

06/12/2560

อ่านเพิ่มเติม
news

“หมอปิยะสกล” เปิดนิทรรศการวันหลักประกันสุขภาพโลก 12 ธ.ค. ร่วมรณรงค์สิทธิการมีสุขภาพดีถ้วนหน้า...

06/12/2560

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เผยผลเข้าร่วมขับเคลื่อนใช้ยาสมเหตุผล พบอัตราใช้ยาปฏิชีวนะลดลง 10% ใน 2 กลุ่มโรค...

03/12/2560

อ่านเพิ่มเติม
news

ป.ป.ช.ประเมินคุณธรรม ความโปร่งใส ปี 60 ‘สปสช.ได้ 92.77 คะแนน’...

30/11/2560

อ่านเพิ่มเติม
news

“เสริมสร้างความรู้สิทธิบัตรทองแก่ผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดตราด”...

27/11/2560

อ่านเพิ่มเติม
news

“เสริมสร้างความรู้สิทธิบัตรทองแก่ผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดจันทบุรี”...

27/11/2560

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.แจงทิศทางบริหารกองทุนบัตรทองปี 61 ปรับจุดที่เป็นอุปสรรค เน้นประชาชนเข้าถึงบริการ...

25/11/2560

อ่านเพิ่มเติม
news

ต้นแบบดูแลผู้สูงอายุ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เปลี่ยนสูงวัยติดบ้านติดเตียง เป็นติดสังคม...

23/11/2560

อ่านเพิ่มเติม
news

‘ท้องถิ่นจับมือ รพ.’ ปัจจัยความสำเร็จดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ฯ...

22/11/2560

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.แจงทิศทางบริหารกองทุนบัตรทองปี 61 ปรับจุดที่เป็นอุปสรรค เน้นประชาชนเข้าถึงบริการ...

19/11/2560

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.ก้าวสู่ปีที่ 16 รุกงานเข้าถึงสิทธิสุขภาพ ‘ประชากรกลุ่มเปราะบาง’...

17/11/2560

อ่านเพิ่มเติม
news

“เสริมสร้างความรู้สิทธิบัตรทองแก่ผู้ต้องขัง เรือนจำจังหวัดสระแก้ว”...

15/11/2560

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.ชูกองทุน LTC เทศบาลอุโมงค์ จ.ลำพูน บูรณาการทุกภาคส่วนดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงในชุมชน...

15/11/2560

อ่านเพิ่มเติม