National Health Security Office (NHSO)
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
 • แสดงผลสีแบบปกติ 
 • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
 • larger 
 • default 
 • smaller 
 • เปลี่ยนการแสดงผล

  เปลี่ยนภาษา

  สำหรับผู้พิการ

ประชาสัมพันธ์

news

สปสช.ห่วง “วิกฤตฝุ่นควันภาคเหนือ” แนะ อบต. เทศบาล ใช้กองทุนสุขภาพท้องถิ่นร่วมแก้ปัญหาได้...

19/03/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.ร่วมรณรงค์ วันไตโลก ปี 62 “ทุกคนทั่วไป ไตแข็งแรง” แนะใช้กลไก “กองทุนสุขภาพตำบล” ร่วมป้องกันโรคไต...

18/03/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

มอบ สปสช.ลงทะเบียนชั่วคราวแทน 4 กลุ่มประชากร อุดช่องโหว่เข้าไม่ถึงสิทธิบัตรทอง...

17/03/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

กลุ่มเยาวชน Young UC ส่งต่อความรู้หลักประกันสุขภาพ (สิทธิบัตรทอง) สู่น้องนักเรียนชั้นประถม “ร.ร.วัดสุทัศน์”...

12/03/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ อบจ.ชัยภูมิ 7 ปี ยกระดับคุณภาพชีวิต คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย...

11/03/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

บอร์ด สปสช. เห็นชอบ “รับฟังความเห็นกองทุนบัตรทอง ปี 62” เพิ่มประเด็นเฉพาะ “การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก”...

10/03/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.จัดกิจกรรม รุกคนรุ่นใหม่สร้างการรับรู้ เข้าใจ “สิทธิบัตรทอง”...

07/03/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.ร่วมแก้ปัญหา “พฤติกรรมเด็กติดเค็ม” แนะใช้กองทุนสุขภาพท้องถิ่น สร้างตระหนัก ลดกินเค็ม...

05/03/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.บริหารกองทุนบัตรทองเยี่ยม ปี 61 ผลประเมินสูง 4.9 เต็ม 5 คะแนน...

04/03/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

รวมพลัง “แก้ปัญหาเด็กติดเค็ม” พร้อมจัดงานวันไตโลกปี 62 “ทุกคนทั่วไทย ไตแข็งแรง”...

27/02/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

4 องค์กรผนึกกำลังจัดงาน “ร่วมสานพลังให้บริการ...ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง” เปิดจุดลงทะเบียนบัตรทองเพิ่ม 3 สาขา ณ ธ.ก.ส....

27/02/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

ปี 61 คนไทยเข้าถึงยาจำเป็นกว่า 38,000 ราย มูลค่าประหยัดค่ายา 8.56 พันล้านบาท สูงสุดรอบ 8 ปี...

24/02/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

คกก.ควบคุมคุณภาพฯ สปสช.ลงพื้นที่สระแก้ว-ปราจีนบุรี ติดตามการจัดการคุณภาพและข้อร้องเรียนในพื้นที่...

22/02/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

“น้องไอซ์” ได้รักษาเบาหวานต่อเนื่องแล้ว หลังหลุดจากระบบเหตุย้ายตามพ่อ...

15/02/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

อนุ กก.กำหนดมาตรฐานคุณภาพบริการสาธารณสุข ตรวจเยี่ยมเขต 3 นครสวรรค์ รุกพัฒนาบัตรทอง...

15/02/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.ดูแล “น้องไอซ์” รักษาเบาหวานต่อเนื่อง จับมือสมาคมเบาหวานพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วย...

14/02/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.จับมือสภาการพยาบาลรับฟังความเห็นพยาบาลภาคกลาง...

13/02/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

ปี 63 ครม.เพิ่มงบกองทุนบัตรทอง 6.5 พันล้านบาท งบเหมาจ่ายรายหัว 3,600 บาท/ประชากร...

12/02/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

“ผู้พิการหูหนวก” ชื่นชม สปสช.พัฒนาสายด่วน 1330 วอนเพิ่มสิทธิ ‘แบตเตอรี่’ ใส่เครื่องช่วยฟังให้คนยากจน...

12/02/2562

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.ผนึก TTRS คุ้มครองสิทธิผู้พิการทางการได้ยิน บริการล่ามผ่านสายด่วน 1330...

10/02/2562

อ่านเพิ่มเติม