National Health Security Office (NHSO)
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีขาว 
  • แสดงผลสีแบบปกติ 
  • แสดงผลพื้นหลังสีดำตัวหนังสือสีเหลือง 
  • larger 
  • default 
  • smaller 
  • เปลี่ยนการแสดงผล

    เปลี่ยนภาษา

ประชาสัมพันธ์

news

เลขาธิการ สปสช.เผย 6 ปัจจัย หนุนหลักประกันสุขภาพไทยสู่ความสำเร็จ...

24/05/2561

อ่านเพิ่มเติม
news

เผยสิทธิบัตรทองช่วยลูกป่วยฮีโมฟีเลียได้รักษาต่อเนื่อง สุขภาพแข็งแรง...

22/05/2561

อ่านเพิ่มเติม
news

ผู้เชี่ยวชาญชี้แนวทาง สปสช.ดูแลผู้ป่วยฮีโมฟีเลียได้ผลดี ช่วยลดการมา รพ.จนหาเคสสอนนักเรียนแพทย์ไม่ได้แล้ว...

20/05/2561

อ่านเพิ่มเติม
news

แม่ขอบคุณสิทธิบัตรทองช่วยผ่าตัดหัวใจลูกอายุ 15 วัน เติบโตเป็นเด็กแข็งแรง มีสุขภาพดี...

15/05/2561

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.จัดทำ “เพลงฉ่อยอีแซวบัตรทองมหาสนุก” ให้ความรู้สิทธิบัตรทอง ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย...

13/05/2561

อ่านเพิ่มเติม
news

มติบอร์ด สปสช.เห็นชอบให้จัดทำแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ปี 62 ให้ ปชช.เข้าถึงการรักษาต่อเนื่อง...

09/05/2561

อ่านเพิ่มเติม
news

ผู้ว่า กทม.มอบเครื่องช่วยฟัง เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุใน กทม. หนุนบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ กองทุนบัตรทอง บรรลุเป้าหมาย...

08/05/2561

อ่านเพิ่มเติม
news

กองทุนเอดส์บัตรทอง ปี 60 ผู้ติดเชื้อเอชไอวีเข้าถึงรักษาเร็วขึ้น เพิ่มคุณภาพชีวิต...

06/05/2561

อ่านเพิ่มเติม
news

ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช.รุดเยี่ยม 3 พี่น้องลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์ รัฐคุ้มครองค่ารักษาตามสิทธิ UCEP พ้น 72 ชั่วโมง บัตรทองดูแลต่อเนื่อง...

03/05/2561

อ่านเพิ่มเติม
news

ผู้ป่วยไตวายขอบคุณสิทธิ์บัตรทองช่วยปลูกถ่ายไตใหม่ ลดภาระครอบครัว...

02/05/2561

อ่านเพิ่มเติม
news

กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพการแพทย์ บัตรทอง ปี 60 ดูแลคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ผลงานตามเป้าเกือบ 100%...

29/04/2561

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.เตือนอย่าหลงเชื่อ กลุ่มบุคคลคอยให้ร้าย จงใจบิดเบือนข้อมูล ใช้ข้อมูลเท็จกล่าวหา สปสช.โดยไม่เป็นความจริง...

21/04/2561

อ่านเพิ่มเติม
news

‘บอร์ดหลัก-บอร์ดควบคุม สปสช.’ ประชุมระดมสมองถก “แผนปฏิรูปประเทศด้านระบบสาธารณสุข”...

20/04/2561

อ่านเพิ่มเติม
news

นายกฯ รณรงค์ “วันอนามัยโลก” ร่วมติดเข็มกลัด “สุขภาพดีถ้วนหน้า”...

17/04/2561

อ่านเพิ่มเติม
news

รัฐบาลหนุน “กองทุน LTC” ของขวัญวันผู้สูงอายุแห่งชาติรุกดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศ...

13/04/2561

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.แจ้ง ปชช.สิทธิบัตรทองเดินทางหยุดยาวสงกรานต์ หากเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต เข้า รพ.อยู่ใกล้ ไม่ถึงวิกฤติ เข้า รพ.รัฐไว้ก่อน...

10/04/2561

อ่านเพิ่มเติม
news

ครบ 1 ปี เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิทุกที่ ช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต 1.5 หมื่นรายเข้าถึงการรักษา...

08/04/2561

อ่านเพิ่มเติม
news

ผู้แทน WHO ชื่นชมศูนย์การแพทย์เทศบาลบึงยี่โถ เน้นชุมชนเป็นศูนย์กลาง ปชช.มีส่วนร่วมดูแลสุขภาพ...

03/04/2561

อ่านเพิ่มเติม
news

จัดซื้อยา-เวชภัณฑ์บัตรทองปี 61 ไม่สะดุด รพ.ราชวิถี-อภ.-สปสช.เร่งทำงานต่อเนื่อง...

02/04/2561

อ่านเพิ่มเติม
news

สปสช.ถกผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์คัดเลือกข้อเสนอพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์บัตรทอง...

01/04/2561

อ่านเพิ่มเติม