โทรสายด่วน 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Covid 19

ลงทะเบียนเข้าระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation)

Covid 19

รพ.เอกชนที่ทำข้อตกลงเข้าร่วมให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 สีเขียวกับ สปสช.

Covid 19

รายชื่อร้านยาดูแลผู้ป่วยโควิดสีเขียว 'รับยา-ติดตามอาการตามระบบเจอ แจก จบ'

ประชาชน

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ

หน่วยบริการ

บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

บริการออนไลน์

โปรแกรมสำหรับหน่วยบริการ

ตรวจสอบสิทธิ

ระบบบริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพด้วยตนเอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวฯ (พรบ.)

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ.

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

ประกาศ รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ข่าวสารสำหรับผู้พิการ

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับคนหูหนวกและตาบอด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ใบประกาศ และ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ

พระสงฆ์

วีดีโอคู่มือผู้มีสิทธิฯ พระภิกษุ สามเณร

Hearing

การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป

UCBP

โครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ UCBP

NHSO Archives

จดหมายเหตุ

ทำสัญญาหน่วยบริการ

ประจำปีงบประมาณ 2565

คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ

จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข่าวสารล่าสุด

สปสช.เตรียมออกเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานราคา ให้ท้องถิ่นยึดเป็นหลักจัดซื้อผ้าอ้อมแจกผู้มีภาวะพึ่งพิง

สปสช.เปิด 10 อันดับโรค ผู้ใช้สิทธิบัตรทองรับบริการ “ผู้ป่วยนอก/ผู้ป่วยใน” สูงสุด

สปสช.ปรับวิธีจ่ายเงินชดเชยค่าบริการให้ รพ.ในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

สปสช.-มท.ช่วยเหลือ ‘คนไร้บ้าน’ ผนึกเครือข่าย-มูลนิธิฯ หนุนความรู้-การย้ายสิทธิ ช่วยเข้าถึงบริการสุขภาพ

‘สมาคมสร้างสุขชุมชนคนเมืองลุง’ คุ้มครองชาวพัทลุงเข้าถึงสิทธิบัตรทอง

‘เทศบาลตำบลไทรย้อย’ พร้อมใช้งบ กปท. หนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่-แผ่นรองซับ ตามสิทธิประโยชน์ สปสช.

สปสช.เผย “วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี” มีจำกัด 4.2 ล้านโดส แนะ 7 กลุ่มเสี่ยง รีบฉีดก่อนหมด

บอรด์ สปสช. เคาะ 30 มิ.ย. นี้ จัดเวทีรับฟังความเห็นพัฒนาสิทธิบัตรทองระดับประเทศ

สปสช.เขต 5 ราชบุรี เร่งช่วยเหลือเยียวยา หญิงผิวพุพองหลังฉีดวัคซีนโควิด-19

บอร์ดควบคุมคุณภาพฯ สปสช. ติดตามแก้ปัญหา “ผู้ป่วยถูกเรียกเก็บเงินค่าถุงทวารเทียม”

ข้อมูลกองทุน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
24/05/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจัดจ้างพัฒนาหลักสูตรและผลิตบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
23/05/2565 สัญญาเลขที่ 65A00916 จ้างสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพ
23/05/2565 สัญญาเลขที่ 65A00917 จ้างสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพ
23/05/2565 สัญญาเลขที่ 65A00918 จ้างสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดสุโขทัยเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพ
23/05/2565 สัญญาเลขที่ 65A00919 จ้างสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพ
23/05/2565 สัญญาเลขที่ 65A00920 จ้างสื่อมวลชนท้องถิ่นในจังหวัดตากเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านหลักประกันสุขภาพ
23/05/2565 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565
20/05/2565 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 (ครั้งที่ 72)
20/05/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสรอมสุขภาพป้องกันโรคในกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านแอปพลิเคชันยอดนิยม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
20/05/2565 ประกาศผลการประกวดราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจการใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพผ่านสื่อโทรทัศน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กระดานสนทนา