โทรสายด่วน 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

รายชื่อร้านยา

ดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ผู้มีสิทธิบัตรทองรับยาได้ฟรี

หน่วยบริการเอกชนนำร่อง 30 บาท

รายชื่อหน่วยบริการเอกชน 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

หน่วยบริการเอกชน

บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

ประกาศการจ่ายค่าบริการสาธารณสุขฯ

ของหน่วยบริการ ตามประกาศ สปสช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เช็คสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพ

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

สมัครขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

บริการออนไลน์

โปรแกรมสำหรับหน่วยบริการ

ตรวจสอบสิทธิ

ระบบบริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพด้วยตนเอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวฯ (พรบ.)

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ.

ประกาศ รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

ข่าวสารสำหรับผู้พิการ

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับคนหูหนวกและตาบอด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ใบประกาศ และ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ

Hearing

การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป

UCBP

โครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ UCBP

NHSO Archives

จดหมายเหตุ

คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ

จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคลากร

บุคลากร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข่าวสารล่าสุด

รับฟังความคิดเห็น กองทุนบัตรทอง เขต 1 เชียงใหม่ เน้นประเด็น จัดสรรงบหลังถ่ายโอน รพ.สต. - หนุน 30 บาทรักษาทุกที่

สปสช. จับมือ บริษัท บางจากฯ ยกระดับ “ปั๊มน้ำมันบางจาก” เปิดจุดบริการสุขภาพครบวงจร ร่วมขับเคลื่อน “30 บาทรักษาทุกที่” 

ชู “กองทุนฟื้นฟูฯ จังหวัดสุโขทัย” หนุนจัดตั้งห้องสมุดของเล่นฟื้นฟูฯ เพื่อเด็กมีปัญหาพัฒนาการ 

บอร์ด สปสช. ไฟเขียวบริการ ‘พอกเข่า’ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยบัตรทองโรคข้อเข่าเสื่อม 

‘นครราชสีมาโมเดล’ ต้นแบบเครือข่ายความร่วมมือ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน - คุ้มครอง ‘สิทธิบัตรทอง’

สปสช.ยืนยัน ‘การล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ’ อยู่ในสิทธิประโยชน์บัตรทอง 30 บาท ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

สปสช.ยืนยัน ‘การล้างไตทางช่องท้องด้วยเครื่องอัตโนมัติ’ อยู่ในสิทธิประโยชน์บัตรทอง 30 บาท ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

สปสช.ชวนประชาชนเจ็บป่วยเล็กน้อย-ทำแผล ไปรักษาที่ “คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น” ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตามนโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่

บอร์ด สปสช. อนุมัติขยายการตรวจคัดกรองซิฟิลิสครอบคลุม“เยาวชน วัยรุ่น และประชาชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง”

30 บาทรักษาทุกที่ จ.เพชรบูรณ์ ประชาชนเข้าถึงบริการเพิ่มขึ้นด้วยหน่วยบริการนวัตกรรม 

ข้อมูลกองทุน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
11/06/2567 ประกาศเลขที่ B72/2567 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/06/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2567
11/06/2567 ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07/06/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการสื่อสารหลักประกันสุขภาพให้กับพยาบาลประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/06/2567 ประกาศยกเลิก การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
06/06/2567 ประกาศยกเลิก การประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/06/2567 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05/06/2567 ราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 5 ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
04/06/2567 ประกาศเลขที่ B70/2567 เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์ 17 คัน (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/06/2567 ประกาศเลขที่ B71/2567 เรื่องประกวดราคาเช่ารถยนต์ 16 คัน (รถนั่งส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง