โทรสายด่วน 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

รายชื่อร้านยา

ดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ผู้มีสิทธิบัตรทองรับยาได้ฟรี

ประชาชน

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ

เช็คสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพ

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

หน่วยบริการ

บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

บริการออนไลน์

โปรแกรมสำหรับหน่วยบริการ

ตรวจสอบสิทธิ

ระบบบริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพด้วยตนเอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวฯ (พรบ.)

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ.

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

ประกาศ รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ข่าวสารสำหรับผู้พิการ

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับคนหูหนวกและตาบอด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ใบประกาศ และ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ

Hearing

การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป

UCBP

โครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ UCBP

NHSO Archives

จดหมายเหตุ

ทำสัญญาหน่วยบริการ

ประจำปีงบประมาณ 2565

คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ

จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายชื่อหน่วยบริการ

(สถานพยาบาล) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์

ข่าวสารล่าสุด

หน่วยรับเรื่องร้องเรียนสิทธิบัตรทอง 50(5) จ.กำแพงเพชร  เผยแนวทางสร้างเครือข่ายกับหน่วยบริการร่วมแก้ปัญหาร้องเรียน

สปสช. ร่วมรณรงค์ 4 ก.พ. วันมะเร็งโลก เปิดสิทธิประโยชน์บัตรทอง ครอบคลุมบริการโรคมะเร็ง

สปสช.จับมือสภาเภสัชกรรม ผู้มีสิทธิบัตรทองรับบริการป้องกันโรค 6 รายการที่ร้านยา

สปสช.จับมือสภาเทคนิคการแพทย์ เพิ่มทางเลือก ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ‘ตรวจแล็บที่คลินิกแล็บใกล้บ้าน’

เริ่มแล้ววันนี้ ‘เลิฟปัง รักปลอดภัย’ สปสช.แจก “ถุงยางอนามัย” เพิ่มทางเลือกใหม่ขอรับผ่านแอปเป๋าตัง

สปสช. เปิดตัวชุดหนังสือภาษาอังกฤษ เผยแพร่องค์ความรู้ “หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย”

สปสช. หารือ กรมแพทย์ทหารอากาศ หนุนบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ผู้มีสิทธิอื่นต่อเนื่อง ช่วงรอตีความกฎหมาย

สปสช. หนุน ‘กทม.’ ยกระดับคุณภาพชีวิต ‘คนไร้บ้าน’ จัดทีมให้บริการ ‘เช็กสิทธิ-ย้ายสิทธิ-ให้คำแนะนำ’

เปิดตัวหนังสือชุดองค์ความรู้หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าไทย รำลึกถึง นพ.สงวน นิตยารัมภ์พงศ์

คณะประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ข้อมูลกองทุน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
03/02/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/02/2566 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 48)
02/02/2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสนทนาอัตโนมัติเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Chatbot ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/02/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/02/2566 ราคากลาง เช่าพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 12 สงขลา เพิ่มเติม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/02/2566 ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่าน Line Official Account สปสช.ปี 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/02/2566 ราคากลาง เช่าพื้นที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/01/2566 ราคากลางจ้างจัดทำระบบสนทนาอัตโนมัติเพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Chatbot
30/01/2566 ประกาศเลขที่ B28/2566 เรื่องประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย access point ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/01/2566 ประกาศเลขที่ B27/2566 เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามและหลังคาโรงจอดรถ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง