โทรสายด่วน 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

รายชื่อร้านยา

ดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ผู้มีสิทธิบัตรทองรับยาได้ฟรี

หน่วยบริการเอกชน

บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

ประกาศการจ่ายค่าบริการสาธารณสุขฯ

ของหน่วยบริการ ตามประกาศ สปสช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เช็คสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพ

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

หน่วยบริการ

บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

บริการออนไลน์

โปรแกรมสำหรับหน่วยบริการ

ตรวจสอบสิทธิ

ระบบบริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพด้วยตนเอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวฯ (พรบ.)

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ.

ประกาศ รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

ข่าวสารสำหรับผู้พิการ

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับคนหูหนวกและตาบอด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ใบประกาศ และ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ

Hearing

การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป

UCBP

โครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ UCBP

NHSO Archives

จดหมายเหตุ

คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ

จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์

ข่าวสารล่าสุด

“วัดพระบาทน้ำพุ” ต้นแบบสถานชีวาภิบาลเขตสุขภาพที่ 4

สปสช. รับมอบประกาศเกียรติคุณ “องค์กรผู้สนับสนุนการดำเนินงานเครือข่ายการจัดเก็บสารพันธุกรรม”

แห่งแรกในประเทศไทยเริ่มแล้วที่ “บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง” “ห้องพยาบาลในโรงงาน” หน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพฯ ระบบบัตรทอง

บอร์ด สปสช. รับทราบ ความคืบหน้าแก้ปัญหาการจ่ายเงินค่าบริการให้ รพ. UhosNet   

สปสช. เชื่อมต่อระบบ Financial Data Hub 1 เม.ย. 67 รพ. สังกัด สธ. ส่งข้อมูลเบิกจ่ายบัตรทองระบบเดียว

สปสช.คว้ารางวัล Best Official Account จาก LINE ประเทศไทย

14 เม.ย. วันครอบครัว สปสช ชวนใช้สิทธิสร้างเสริมสุขภาพฯ สู่ “ครอบครัวสุขภาพดี ”

“13 เม.ย. วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” บัตรทอง 30 บาท ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยบริการสุขภาพที่ครอบคลุม

สปสช. ระดมความร่วมมือภาคประชาสังคมร่วมสื่อสาร 4 แนวทางใช้สิทธิบัตรทอง โมเดล 5 ใหม่ ใน กทม.

“หมอชลน่าน” ห่วงใยประชาชนเดินทางสงกรานต์ หากเจ็บป่วยสิทธิ UCEP/บัตรทอง พร้อมดูแล

ข้อมูลกองทุน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
19/04/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ถ่ายทอดสดภาพและเสียงบนอินเทอร์เน็ต (Live Streaming) จำนวน 4 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/04/2567 ประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 65)
18/04/2567 ประกาศเลขที่ B55/2567 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศบูรณาการการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์แห่งชาติ (National AIDS Program NAPPLUS) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/04/2567 ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18/04/2567 ราคากลางจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศบูรณาการการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์แห่งชาติ (National AIDS Program NAPPLUS) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ
11/04/2567 สัญญาเลขที่ 67A00714 เช่าบริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสายด่วน 1330
11/04/2567 ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายขั้นสูง (Next Generation Firewall) สำหรับให้บริการเว็บไซต์และโปรแกรมสำนักงาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/04/2567 ราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
11/04/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567
11/04/2567 สัญญาจ้างเลขที่ 67A00713 จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสายด่วน สปสช. 1330 อัจฉริยะ (Smart Contact Center)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง