โทรสายด่วน 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

รายชื่อร้านยา

ดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ผู้มีสิทธิบัตรทองรับยาได้ฟรี

ประกาศการจ่ายค่าบริการสาธารณสุขฯ

ของหน่วยบริการ ตามประกาศ สปสช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เช็คสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพ

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

หน่วยบริการ

บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

บริการออนไลน์

โปรแกรมสำหรับหน่วยบริการ

ตรวจสอบสิทธิ

ระบบบริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพด้วยตนเอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวฯ (พรบ.)

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ.

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

ประกาศ รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ข่าวสารสำหรับผู้พิการ

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับคนหูหนวกและตาบอด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ใบประกาศ และ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ

Hearing

การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป

UCBP

โครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ UCBP

NHSO Archives

จดหมายเหตุ

ทำสัญญาหน่วยบริการ

ประจำปีงบประมาณ 2565

คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ

จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายชื่อหน่วยบริการ

(สถานพยาบาล) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์

ข่าวสารล่าสุด

ผู้ใช้สิทธิ ‘บัตรทอง – บัตร 30 บาท’ เปลี่ยน ‘หน่วยบริการประจำ’ ได้ปีละ 4 ครั้ง ‘เปลี่ยนปุ๊บ-รักษาปั๊บ’

8 ธ.ค. นี้ กต. สธ. กรุงเทพมหานคร สปสช. ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง“12 ธ.ค. วันหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าสากล”

สปสช. ชื่นชมทีมเยาวชนคว้ารับรางวัล “ TYPI ปี 2023”พลังคิดคนรุ่นใหม่ สร้างความเข้มแข็ง สุขภาวะทางจิตในชุมชน

สุขภาพดีจนน่าอิจฉา แข็งแรงแบบที่พิสูจน์ได้ด้วยตา ‘โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางน้ำจืด’

สปสช. ลงพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด เตรียมพร้อมนโยบาย “บัตรประชาชนใบเดียว รักษาได้ทุกที่” 

สปสช. รณรงค์ “1 ธ.ค. วันเอดส์โลก”ร่วมดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ครบถ้วนทุกมิติ

สปสช.ขยับรับ ‘30 บาทอัปเกรด’ ปฏิรูป ‘บูรณาการข้อมูล-อำนวยความสะดวก’ยกระดับ ‘การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

สปสช. - สสจ. เพชรบุรี ขับเคลื่อน “บัตรประชาชนใบเดียวฯ”เตรียมความพร้อม เริ่ม 8 ม.ค. 67

ผู้ใช้สิทธิบัตรทอง 30 บาท พอใจ “โครงการเจ็บป่วยเล็กน้อยรับยาที่ร้านยาใกล้บ้าน”

ความแตกต่างบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างสิทธิบัตรทอง (บัตร 30 บาท) และ สิทธิประกันสังคม

ข้อมูลกองทุน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
06/12/2566 ประกาศเลขที่ B20/2567 เรื่อง ประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (สำหรับเครื่องแม่ข่าย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/12/2566 ประกาศเลขที่ B19/2567 เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน ผู้ให้บริการ และองค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติปี 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/12/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือแนวทางการตรวจสอบเอกสารการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ปี 2567
04/12/2566 ประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 43)
01/12/2566 ราคากลางซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบ Database Application Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/12/2566 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบ Database Application Monitoring ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/12/2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการบริหารจัดการเพจ กปท. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างการมีส่วนร่วมของ อปท. ในการดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นอย่างบูรณาการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/12/2566 สัญญาเลขที่ 67A00464 เรื่องจ้างผลิตวิดิโอประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนประจำปีงบประมาณ 2567โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/12/2566 ราคากลางซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ API Gateway ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
01/12/2566 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ API Gateway ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง