โทรสายด่วน 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

รายชื่อร้านยา

ดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ผู้มีสิทธิบัตรทองรับยาได้ฟรี

ประชาชน

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ

เช็คสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพ

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

หน่วยบริการ

บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

บริการออนไลน์

โปรแกรมสำหรับหน่วยบริการ

ตรวจสอบสิทธิ

ระบบบริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพด้วยตนเอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวฯ (พรบ.)

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ.

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

ประกาศ รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ข่าวสารสำหรับผู้พิการ

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับคนหูหนวกและตาบอด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ใบประกาศ และ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ

Hearing

การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป

UCBP

โครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ UCBP

NHSO Archives

จดหมายเหตุ

ทำสัญญาหน่วยบริการ

ประจำปีงบประมาณ 2565

คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ

จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายชื่อหน่วยบริการ

(สถานพยาบาล) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์

ข่าวสารล่าสุด

คณะประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เลขาฯ สปสช.เยี่ยมชมโรงพยาบาลน่าน ดูแลสุขภาพแบบ “น่านโมเดล” ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้บริการครบวงจร

สปสช.เยี่ยมชมการดูแลผู้ป่วยไต/ติดเตียง อ.บ่อเกลือ ลดค่าใช้จ่ายทางอ้อมให้ผู้ป่วยพื้นที่ห่างไกล รองเลขาฯ ย้ำ telemedicine เป็นเครื่องมือสำคัญ

‘เทศบาลบางใหญ่’ ลุยแจกผ้าอ้อมผู้ใช้สิทธิบัตรทอง เตรียมต่อยอดสิทธิประโยชน์ตัดแว่นให้เด็กปฐมวัย

‘เลิฟปัง รักปลอดภัย’ สปสช.แก้ปัญหาท้องไม่พร้อม ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 'แจกยาคุมกำเนิด-ถุงยางอนามัย'

“ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทอง” และ “ศูนย์ประสานสิทธิบัตรทอง” คว้า “รางวัลรองชนะเลิศ” โครงการการประกวดตั้งชื่อหน่วยรับเรื่องร้องเรียนฯ 50(5)

สปสช. เพิ่มทางเลือก แก้ปัญหาท้องไม่พร้อม-ป้องกันโรคติดต่อ ดีเดย์แจกถุงยางอนามัย 1 ก.พ.นี้ รับผ่านแอปเป๋าตัง

สปสช.แจงสิทธิตรวจยีนมะเร็งเต้านมในผู้ป่วยเสี่ยงสูง ลดความเสี่ยงเกิดโรคมะเร็งญาติสายตรง

หน่วยรับเรื่องร้องเรียนสิทธิบัตรทอง อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู เผย 3 ช่องทางส่งเสริมการใช้สิทธิสุขภาพ

สถาบันมะเร็ง สปสช. รามาฯ สวรส. ลงนามร่วมพัฒนาห้องปฏิบัติการเชิงนโยบายสำหรับโรคมะเร็ง

ข้อมูลกองทุน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
27/01/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านหลักประกันสุขภาพพร้อมจัดส่งจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27/01/2566 สัญญาเลขที่ 66A00649 ซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบ Database Application Monitoring
27/01/2566 สัญญาเลขที่ 66A00653 จ้างผลิตและเผยแพร่สกู๊ปข่าวบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระบบหลักประกันสุขภาพทางสื่อโทรทัศน์
26/01/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าใช้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับอินเตอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/01/2566 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างจัดทำระบบสนทนาอัตโนมัติเพื่อการประชาสัมพันธ์ใสนรูปแบบ Chatbot ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/01/2566 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 (ไตรมาส 1)
25/01/2566 ประกาศผลเลขที่ B22/2566 ประกวดราคาซื้อระบบประชุมทางไกลออนไลน์ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/01/2566 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสถานที่สำหรับติดตั้งระบบสำรองเครื่องคอมพิวเตอร์ (Disaster Recovery)(เพิ่มเติม)
24/01/2566 ร่างประกาศประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบไร้สาย access point ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/01/2566 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้อมยามและหลังคาโรงจอดรถ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง