โทรสายด่วน 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

รายชื่อร้านยา

ดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ผู้มีสิทธิบัตรทองรับยาได้ฟรี

ประกาศการจ่ายค่าบริการสาธารณสุขฯ

ของหน่วยบริการ ตามประกาศ สปสช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หน่วยบริการเอกชน

บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

เช็คสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพ

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

หน่วยบริการ

บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

บริการออนไลน์

โปรแกรมสำหรับหน่วยบริการ

ตรวจสอบสิทธิ

ระบบบริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพด้วยตนเอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวฯ (พรบ.)

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ.

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

ประกาศ รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ข่าวสารสำหรับผู้พิการ

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับคนหูหนวกและตาบอด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ใบประกาศ และ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ

Hearing

การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป

UCBP

โครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ UCBP

NHSO Archives

จดหมายเหตุ

ทำสัญญาหน่วยบริการ

ประจำปีงบประมาณ 2565

คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ

จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์

ข่าวสารล่าสุด

19 ก.พ. – 22 มี.ค. นี้ เปิดขึ้นทะเบียน องค์กรเอกชน องค์กรภาคประชาชน ร่วมคัดเลือกเป็นบอร์ด กองทุนบัตรทอง  

19 ก.พ. – 22 มี.ค. นี้ เปิดขึ้นทะเบียน องค์กรเอกชน องค์กรภาคประชาชน ร่วมคัดเลือกเป็นบอร์ด กองทุนบัตรทอง  

การดูแลผู้ป่วยติดเตียงใน กทม. ด้วย Care Giver อาสาสมัครสาธารณสุข

จ.เพชรบูรณ์ พร้อมแล้ว “ยกระดับ 30 บาท บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่”

บอร์ด สปสช. เพิ่มประสิทธิภาพฉีดวัคซีนป้องกันโปลิโอเป็น 2 เข็ม ในเด็กแรกเกิด

Kick Off เรือนจำจังหวัดแพร่ ดูแลผู้ต้องขังด้วยรถทันตกรรมเคลื่อนที่ ประเดิม 4 จังหวัด 30 บาทบัตรประชาชนใบเดียวฯ 

‘คลินิกน้ำทองแล็บ’ จ.แพร่ สะท้อน ‘30 บาทรักษาทุกที่’ ลดแออัด รพ.-รอคิวตรวจเลือด

สปสช. ระดมความเห็นขับเคลื่อน Smart Contact Center 1330

‘30 บาทรักษาทุกที่’ เฟส 1 สำเร็จตามเป้า ‘บอร์ด สปสช.’ เคาะ เดินหน้าต่อ เฟส 2 

สปสช. รับมอบ “2 รางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2566”

ข้อมูลกองทุน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
28/02/2567 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 50)
28/02/2567 สัญญาเลขที่ 67A00463 เรื่องประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแบบมัลติฟังก์ชั่นส่วนกลางและเขตทุกเขต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/02/2567 สัญญาเลขที่ 67A00041 เช่ารถยนต์ 17 คัน (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) (เช่าต่อเนื่อง 6 เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/02/2567 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริหารจัดการสื่อ Influencer ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติผ่าน Social Media
23/02/2567 ประกาศ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 49)
23/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ความรู้หลักประกันสุขภาพและสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร จำนวน 4 รายการ พร้อมจัดส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อโปโล โลโก้ สปสช. ปฏิบัติงานภาคสนามสำหรับผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ประจำปี 2567
21/02/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสอบทานการใช้รหัสเข้าถึงทรัพยากรสูงสุด (Privileged Access Management PAM) ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/02/2567 สัญญาเลขที่ 67A00625 จ้างเขียนบทความการดำเนินงานในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและเผยแพร่ในหนังสือพิมพ์ อปท.นิวส์
19/02/2567 ประกาศเลขที่ B35/2567 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสายด่วน สปสช. 1330 อัจฉริยะ (Smart Contact Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง