โทรสายด่วน 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

รายชื่อร้านยา

ดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ผู้มีสิทธิบัตรทองรับยาได้ฟรี

หน่วยบริการเอกชน

บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

ประกาศการจ่ายค่าบริการสาธารณสุขฯ

ของหน่วยบริการ ตามประกาศ สปสช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เช็คสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพ

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

หน่วยบริการ

บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

บริการออนไลน์

โปรแกรมสำหรับหน่วยบริการ

ตรวจสอบสิทธิ

ระบบบริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพด้วยตนเอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวฯ (พรบ.)

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ.

ประกาศ รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

ข่าวสารสำหรับผู้พิการ

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับคนหูหนวกและตาบอด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ใบประกาศ และ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ

Hearing

การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป

UCBP

โครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ UCBP

NHSO Archives

จดหมายเหตุ

ทำสัญญาหน่วยบริการ

ประจำปีงบประมาณ 2565

คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ

จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์

ข่าวสารล่าสุด

สปสช. เชื่อมต่อระบบ Financial Data Hub 1 เม.ย. 67 รพ. สังกัด สธ. ส่งข้อมูลเบิกจ่ายบัตรทองระบบเดียว

สปสช.คว้ารางวัล Best Official Account จาก LINE ประเทศไทย

14 เม.ย. วันครอบครัว สปสช ชวนใช้สิทธิสร้างเสริมสุขภาพฯ สู่ “ครอบครัวสุขภาพดี ”

“13 เม.ย. วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” บัตรทอง 30 บาท ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุด้วยบริการสุขภาพที่ครอบคลุม

สปสช. ระดมความร่วมมือภาคประชาสังคมร่วมสื่อสาร 4 แนวทางใช้สิทธิบัตรทอง โมเดล 5 ใหม่ ใน กทม.

“หมอชลน่าน” ห่วงใยประชาชนเดินทางสงกรานต์ หากเจ็บป่วยสิทธิ UCEP/บัตรทอง พร้อมดูแล

ครม. เคาะงบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 30 บาทรักษาทุกโรค ปี 68 รวม 2.35 แสนล้านบาท

“มะเร็งลำไส้” มะเร็งอันดับ 3 ของไทย อายุ 50 ปีขึ้นไป ตรวจก่อน รู้ก่อน ป้องกันได้

สปสช.ย้ำหลักการสร้างนำซ่อม มอบสิทธิประโยชน์ส่งเสริมสุขภาพแก่คนไทยทุกคนทุกสิทธิ

สปสช. รณรงค์ “7 เม.ย. วันอนามัยโลก” ร่วมสร้าง “สุขภาพดีถ้วนหน้า”

ข้อมูลกองทุน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
11/04/2567 สัญญาเลขที่ 67A00714 เช่าบริการลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบสายด่วน 1330
11/04/2567 ประกาศเลขที่ B51/2567 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (์Network Switch) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/04/2567 ร่างประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายขั้นสูง (Next Generation Firewall) สำหรับให้บริการเว็บไซต์และโปรแกรมสำนักงาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/04/2567 ราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๑๐ อุบลราชธานี ตำบลไร่น้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
11/04/2567 ราคากลางซื้ออุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครือข่าย (Link Load Balance) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/04/2567 ประกาศเลขที่ B50/2567 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายการทำงานสำหรับเครือข่าย (Link Load Balance) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/04/2567 ราคากลาง จ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๓ นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
11/04/2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567
11/04/2567 สัญญาจ้างเลขที่ 67A00713 จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการสายด่วน สปสช. 1330 อัจฉริยะ (Smart Contact Center)
11/04/2567 ราคากลางซื้ออุปกรณ์ป้องกันภัยคุกคามเครือข่ายขั้นสูง (Next Generation Firewall) สำหรับให้บริการเว็บไซต์และโปรแกรมสำนักงาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง