โทรสายด่วน 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

รายชื่อร้านยา

ดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ผู้มีสิทธิบัตรทองรับยาได้ฟรี

ประชาชน

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ

เช็คสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพ

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

หน่วยบริการ

บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

บริการออนไลน์

โปรแกรมสำหรับหน่วยบริการ

ตรวจสอบสิทธิ

ระบบบริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพด้วยตนเอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวฯ (พรบ.)

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ.

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

ประกาศ รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ข่าวสารสำหรับผู้พิการ

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับคนหูหนวกและตาบอด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ใบประกาศ และ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ

Hearing

การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป

UCBP

โครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ UCBP

NHSO Archives

จดหมายเหตุ

ทำสัญญาหน่วยบริการ

ประจำปีงบประมาณ 2565

คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ

จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายชื่อหน่วยบริการ

(สถานพยาบาล) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์

ข่าวสารล่าสุด

สภาเภสัชกรรมเผยประชาชนชื่นชอบโครงการร้านยาดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย

241 คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น ร่วมดูแลผู้มีสิทธิบัตรทอง ให้บริการปฐมภูมิ

สปสช.ชี้ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน แนะประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงรีบมาฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

สปสช.-ชมรมรถทันตกรรมจัดรถทำฟันให้บริการเชิงรุกถึงในโรงเรียน 400 กว่าแห่งทั่ว กทม.

สปสช.แจกฟรี “ยาคุมกำเนิด” แก้ปัญหาท้องไม่พร้อม

รพ.ประจวบคีรีขันธ์ผ่าตัดสมองและผ่าตัดข้อสะโพกฟรีสำหรับผู้ป่วยสิทธิบัตรทอง

สปสช.เปิด 10 อันดับโรค ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน สิทธิบัตรทองใช้บริการสูงสุดปี 2565

บขส. จับมือ สปสช. เปิดพื้นที่สื่อสาร  ดูแลผู้โดยสารรู้ “สิทธิบัตรทอง” 

สปสช. หนุนใช้ ‘เครื่องล้างไตทางช่องท้องแบบอัตโนมัติ’ เพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วยไตวายเรื้อรังฯ

เปิด 4 โมเดล “บริการร่วม ภาครัฐ-เอกชน” เพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมระบบบัตรทอง

ข้อมูลกองทุน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
26/05/2566 สัญญาเลขที่ 66A00802 เรื่องจ้างปรับปรุงและพัฒนาระบบสสปช. Mobile Application ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26/05/2566 ร่างประกาศ เรื่องประกวดราคาเช่าระบบป้องกันการรั่วไหลของข้อมูล (Data Loss Prevention : DLP) สำหรับข้อมูลส่วนบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่2)
25/05/2566 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง ผลการขายทอดตลาดพัสดุ
25/05/2566 ร่างประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบขี้นทะเบียนแบบ One Stop Service ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/05/2566 ประกาศเลขที่ 37/2566 จ้างวิเคราะห์ระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/05/2566 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเปลี่ยนชุดไส้กรองเครื่องเติมอากาศบริสุทธิ์จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2566 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติพร้อมจัดส่ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2566 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 61)
23/05/2566 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 60)
23/05/2566 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง