โทรสายด่วน 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

รายชื่อร้านยา

ดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ผู้มีสิทธิบัตรทองรับยาได้ฟรี

ประชาชน

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ

เช็คสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพ

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

หน่วยบริการ

บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

บริการออนไลน์

โปรแกรมสำหรับหน่วยบริการ

ตรวจสอบสิทธิ

ระบบบริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพด้วยตนเอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวฯ (พรบ.)

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ.

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

ประกาศ รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ข่าวสารสำหรับผู้พิการ

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับคนหูหนวกและตาบอด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ใบประกาศ และ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ

Hearing

การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป

UCBP

โครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ UCBP

NHSO Archives

จดหมายเหตุ

ทำสัญญาหน่วยบริการ

ประจำปีงบประมาณ 2565

คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ

จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายชื่อหน่วยบริการ

(สถานพยาบาล) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์

ข่าวสารล่าสุด

หน่วย 50(5) อุทัยธานี เดินหน้าตั้งหน่วยย่อยรับเรื่องร้องเรียนใน อปท. ทั้งจังหวัด

สปสช.เตือนปชช.อย่าหลงเชื่อSMSหลอกให้อัปเดทข้อมูลบัตรทอง

สปสช.ตั้งเป้าขยายการคัดกรองสายตาผิดปกติในเด็กกลุ่มเปราะบาง

สปสช.เพิ่มบริการการแพทย์ทางไกล ดูแล 42 กลุ่มโรคผ่านแอปสุขภาพ นำร่องพื้นที่ กทม. เริ่มแล้ววันนี้

สปสช.หนุน ‘วัดบุญนารอบ’ จัดบริการ ‘Temple Ward’ ‘ดูแล-รักษา-ฟื้นฟู’ พระสงฆ์อาพาต-ผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

โรคมะเร็งไปรับบริการที่ไหนก็ได้ (ทั่วประเทศ) หรือ Cancer Anywhere

สปสช.จับมือกรุงเทพมหานครใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดสรรสถานพยาบาลประจำ ให้ผู้มีสิทธิบัตรทอง 1.9 แสนราย

‘สปสช. เขต 4 สระบุรี’ ยกระดับคุณภาพชีวิต ‘ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะท้าย’ ทำโครงการ Comfort PD Care – นำร่องแล้ว 2 จว.

สปสช.-สธ.หารือ คกก.กฤษฎีกาต้นเดือน เม.ย. ก่อนร่าง พ.ร.ฎ.ให้สิทธิป้องกันโรคนอกสิทธิบัตรทองเข้า ครม.

แอป SaluberMD พร้อมดูแลผู้มีสิทธิบัตรทอง 42 โรค พบหมอทางไกล เริ่ม 1 เม.ย.นี้ นำร่องพื้นที่ กทม.

ข้อมูลกองทุน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
31/03/2566 สัญญาเลขที่ 66A00765 จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ 2)
29/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/03/2566 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 56)
28/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์หนังสือรายงานการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
27/03/2566 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 55)
22/03/2566 สัญญาเลขที่ 66A00744 จ้างก่อสร้างหลังคากันสาด ก่อสร้างหลังคากันสาด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง
20/03/2566 สัญญาเลขที่ 66A00739 เรื่องจ้างโครงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อประเมินการบริหารจัดการบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ปีงบประมาณ 2566
20/03/2566 ราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ 2)
14/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายณัฐพงษ์ เจนประโคน)
14/03/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานให้บริการ Contact Center ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นางสาววิยะดา รัตนอัน)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง