โทรสายด่วน 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

รายชื่อร้านยา

ดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ผู้มีสิทธิบัตรทองรับยาได้ฟรี

หน่วยบริการเอกชนนำร่อง 30 บาท

รายชื่อหน่วยบริการเอกชน 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว

หน่วยบริการเอกชน

บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่

ประกาศการจ่ายค่าบริการสาธารณสุขฯ

ของหน่วยบริการ ตามประกาศ สปสช. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เช็คสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพ

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

สมัครขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ

เป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

บริการออนไลน์

โปรแกรมสำหรับหน่วยบริการ

ตรวจสอบสิทธิ

ระบบบริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพด้วยตนเอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวฯ (พรบ.)

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ.

ประกาศ รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

ข่าวสารสำหรับผู้พิการ

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับคนหูหนวกและตาบอด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ใบประกาศ และ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ

Hearing

การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป

UCBP

โครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ UCBP

NHSO Archives

จดหมายเหตุ

คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ

จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคลากร

บุคลากร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข่าวสารล่าสุด

สปสช. เดินหน้าสิทธิประโยชน์ “ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ผู้ต้องขัง 100%”

“คลินิกแพทย์แผนไทย คลินิกทันตกรรม” ร่วมเป็น “หน่วยบริการนวัตกรรม” เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ เข้าถึงสิทธิบัตรทอง

เริ่มแล้ว สปสช. เปิดรับสมัคร “หน่วยบริการนวัตกรรมในพื้นที่ กทม.”  เดินหน้า ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรคฯ  

สปสช. ทีมพัฒนา ลงพื้นที่ รพ.อุดรธานี รพ.หนองคาย รุกพัฒนา “ถุงทวารเทียมในบัญชีนวัตกรรมไทย”   

ประชาชนในพื้นที่เขต 7 ขอนแก่น พอใจ “30 บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว”

รพ. สระบุรี เชื่อมเครือข่าย อบจ.สระบุรี คลินิกกายภาพชุมชนอบอุ่น ฟื้นฟูฯ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

ชวนสถานพยาบาล คลินิกต่างๆ และร้านยาใน กทม. ร่วมเป็น “หน่วยบริการนวัตกรรม” 28 พ.ค. 67 เชิญประชุมรับฟังข้อมูลเบิกจ่าย/สมัครขึ้นทะเบียน 

สปสช. เตรียมเสนอ ครม. เห็นชอบ “2 บอร์ดกองทุนบัตรทอง”

บอร์ด สปสช. เห็นชอบ 2 ประกาศ กปท. เพิ่มการดูแลผู้ป่วยภาวะพึ่งพิง

ย้ำ รพ. รับแล็บเอกชนร่วมเครือข่ายบริการ ไม่กระทบจัดสรรงบประมาณ

ข้อมูลกองทุน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
30/05/2567 ราคากลาง ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/05/2567 ประกาศเลขที่ B69/2567 ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมประตูอัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30/05/2567 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่า การเช่าสิทธิการใช้การจัดกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมไทยและน้ำหนักสัมพัทธ์ฉบับ ที่ 6 สำหรับการเบิกจ่ายเงินค่าบริการสาธารณสุขกรณีผู้ป่วยใน ปีงบประมาณ 2567-2568 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
29/05/2567 ประกาศเลขที่ B68/2567 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 3 นครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29/05/2567 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ
28/05/2567 ราคากลางประกวดราคาเช่ารถยนต์ 16 คัน (รถนั่งส่วนกลาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding
28/05/2567 ราคากลาง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 17 คัน (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/05/2567 ร่าง ประกวดราคาเช่ารถยนต์ 17 คัน (รถโดยสาร 12 ที่นั่ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/05/2567 ราคากลาง ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายในสำนักงาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28/05/2567 ประกาศเลขที่ B67/2567 ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้ง ภายในสำนักงาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง