โทรสายด่วน 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

รายชื่อร้านยา

ดูแลเจ็บป่วยเล็กน้อย 16 อาการ ผู้มีสิทธิบัตรทองรับยาได้ฟรี

ประชาชน

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ

เช็คสิทธิบริการสร้างเสริมสุขภาพ

บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

หน่วยบริการ

บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

บริการออนไลน์

โปรแกรมสำหรับหน่วยบริการ

ตรวจสอบสิทธิ

ระบบบริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพด้วยตนเอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวฯ (พรบ.)

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ.

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

ประกาศ รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ข่าวสารสำหรับผู้พิการ

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับคนหูหนวกและตาบอด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ใบประกาศ และ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ

Hearing

การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป

UCBP

โครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ UCBP

NHSO Archives

จดหมายเหตุ

ทำสัญญาหน่วยบริการ

ประจำปีงบประมาณ 2565

คำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ

จากการรักษาพยาบาลของหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

รายชื่อหน่วยบริการ

(สถานพยาบาล) ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์

ข่าวสารล่าสุด

ไทยร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ตั้งเป้ายุติวัณโรคในปี 78 เปลี่ยนเป็นประเทศที่มีภาระวัณโรคต่ำ

สปสช. ร่วมวางพวงมาลา วันมหิดล 24 กันยายน น้อมรำลึก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” 

ไทยร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ตั้งเป้ายุติวัณโรคในปี 78 เปลี่ยนเป็นประเทศที่มีภาระวัณโรคต่ำ

ไทยให้คำมั่นสัญญาในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ  ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า

นายกสมาคมกายภาพบำบัดฯ แนะเร่งประชาสัมพันธ์  สิทธิบัตรทองทำกายภาพได้ที่คลินิกไม่ต้องไปถึง รพ.

ไทยร่วมแลกเปลี่ยนสมัชชาสหประชาชาติ ย้ำระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็งคือปัจจัยสำคัญบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สปสช.ชูกลไก กปท.ในเวทีโลก นวัตกรรมการเงินการคลังสุขภาพที่ตอบสนองบริบทชุมชน พร้อมหนุนแต่ละประเทศปรับการลงทุนด้านสาธารณสุขมุ่งท้องถิ่น

ไทยให้คำมั่นสัญญาในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ยกระดับ 30 บาทรักษาทุกโรค เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า

ไทยเรียกร้องโลกลงทุนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ามากขึ้น เพื่อป้องกัน เตรียมพร้อม และตอบสนองต่อโรคระบาด

สธ.-สปสช. ร่วมกิจกรรมคู่ขนาน SDG summit 2023 สมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 78 นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมนำเสนอวิสัยทัศน์และบทบาทของไทยด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน

ข้อมูลกองทุน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
21/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบํารุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย(Outsource Network) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในศูนย์สารสนเทศ MA NHSO Data Center ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (MA Server) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสารสนเทศยาและเวชภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครือข่าย (MA Network) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2566 ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/09/2566 ราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 4)
21/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Outsource System) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/09/2566 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาและประมวลผลข้อมูลผู้มีสิทธิในระบบงานลงทะเบียน (ERM) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/09/2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์16 คัน(รถนั่งส่วนกลาง)(เช่าต่อเนื่อง 6 เดือน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง