โทรสายด่วน 1330 พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน สปสช. พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Covid 19

ลงทะเบียนเข้าระบบดูแลที่บ้าน (Home Isolation)

Covid Service

รายชื่อหน่วยบริการที่รับคัดกรอง "COVID-19"

ATK

รายชื่อหน่วยบริการแจก ATK

ประชาชน

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ

หน่วยบริการ

บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวก ให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ

บริการออนไลน์

โปรแกรมสำหรับหน่วยบริการ

ตรวจสอบสิทธิ

ระบบบริการตรวจสอบสิทธิหลักประกันสุขภาพด้วยตนเอง

ศูนย์ข้อมูลข่าวฯ (พรบ.)

บริการข้อมูล, คำแนะนำและค้นหา สิทธิประโยชน์ต่างๆ.

ดาวน์โหลด

เอกสารบรรยาย และรายงานการประชุม

ประกาศ รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ข่าวสารสำหรับผู้พิการ

สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสำหรับคนหูหนวกและตาบอด

จัดซื้อ-จัดจ้าง

ใบประกาศ และ ข้อกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติต่างๆ

พระสงฆ์

วีดีโอคู่มือผู้มีสิทธิฯ พระภิกษุ สามเณร

Hearing

การรับฟังความคิดเห็นทั่วไป

UCBP

โครงการพัฒนาสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ UCBP

NHSO Archives

จดหมายเหตุ

ทำสัญญาหน่วยบริการ

ประจำปีงบประมาณ 2565

ข่าวสารล่าสุด

ประธานมูลนิธิคนตาบอดไทยแนะ ระบบหลักประกันสุขภาพต้องไปถึงขั้น Social inclusion การนับรวมทุกกลุ่มคน

เปิดช่องทาง “สายด่วน สปสช. 1330” ให้ข้อมูล-ตอบข้อสงสัย “กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น”

สมาคมโรคไตฯ มั่นใจนโยบาย 'ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม' ฟรี เป็นประโยชน์ แพทย์-ผู้ป่วยสามารถเลือกได้เหมาะสม

แนวปฏิบัติของประชาชนเมื่อสงสัยว่าติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร?

สปสช.ชูโมเดลให้จิตอาสาตรวจโควิดด้วย ATK ในชุมชนที่หน่วยงานรัฐเข้าไม่ถึง

วิกฤติโควิด-19 อุปสรรคขัดขวางการขจัดโรคมาลาเรียให้สิ้นซาก

องค์การอนามัยโลกหวั่น เป้าหมายทั่วโลกบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในปี 2573 อาจไม่สำเร็จ

อบจ.สระบุรี ตั้ง ‘ศูนย์ร่วมสุข’ ช่วยผู้ป่วยเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ กายภาพบำบัดในชุมชน ยืมอุปกรณ์ไปใช้ที่บ้าน

เขตสุขภาพที่ 8 สรุปผลโครงการ SSM Program ผู้สูงอายุ 61% กล้ามเนื้อดีขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้

สปสช.เผยตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกด้วย ATK ‘9 วันตรวจได้ 6,278 คน พบผลบวก 211 คน’

ข้อมูลกองทุน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ ประกาศ
27/01/2565 ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเรื่อง แผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 (ครั้งที่ 41)
27/01/2565 ราคากลางการจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบบูรณาการติดตามการจ่ายชดเชยรายโรคเฉพาะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ (Seamless for DMIS)
25/01/2565 ประกาศเลขที่ B39/2565 ประกวดราคาการจ้างโครงการพัฒนาระบบฐานทะเบียนกลาง (Platform) สิทธิประโยชน์และฐานทะเบียนการใช้บริการ P&P รายบุคคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24/01/2565 สัญญาเลขที่ 65A00668 ซื้อบริการต่ออายุสมาชิกโปรแกรมลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบ Database Application Monitoring
21/01/2565 ประกาศเลขที่ B38/2565 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบบูรณาการธุรกรรมการจ่ายชดเชยกองทุนย่อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/01/2565 ประกาศเลขที่ B36/2565 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/01/2565 ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงาน Contact Center 1330 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21/01/2565 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (วงเงินไม่เกิน 1 แสน) ไตรมาสที่ 1
20/01/2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบ Call Center 1330 เพื่อรองรับการคุ้มครองสิทธิประชาชนในยุคดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20/01/2565 ประกาศเลขที่ B35/2565 เรื่องประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (VPN) สำหรับโครงการพัฒนาระบบคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพเชิงรุก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

กระดานสนทนา