คุณภาพโรงพยาบาล


ข้อมูลความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง

 
เกณฑ์ขึ้นทะเบียน


เกณฑ์/แนวทางการตรวจประเมิน เพื่อขึ้นทะเบียน หน่วยบริการปฐมภูมิ, หน่วยบริการประจำ, หน่วยบริการร่วมบริการ และหน่วยบริการที่รับส่งต่อ

 
แนวทางเวชปฏิบัติ(CPG) และ Protocol

ข้อมูลแนวทางเวชปฏิบัติ

         
การตรวจสอบคุณภาพการรักษา (Clinical Audit)

ข้อมูลผลการทบทวน เวชระเบียนเพื่อประเมินคุณภาพ การดูแลผู้ป่วยDM

 
บริการออนไลน์


บริการข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ต เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล

 
NHSO Budget


ข้อมูลการบริการงบกองทุน, การโอนเงิน และรายงานการจ่ายเงินกองทุน

         
สถิติและรายงาน

ข้อมูลรายงานเกี่ยวกับประชากร, สถานบริการ, การจ่ายค่าชดเชยค่าบริการทางการแพทย์ และรายงานสรุปข้อมูล การให้บริการประจำปี

 
UC News


ข่าวประชาสัมพันธ์/แจ้งข่าว/ประกาศ ข้อมูลของหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 
อนุกรรมการตรวจสอบรับข้อร้องเรียน

อนุกรรมการตรวจสอบรับข้อร้องเรียน

 
ข้อมูลพื้นฐานหน่วยบริการ

ข้อมูลหน่วยบริการ และเครือข่ายหน่วยบริการ เพื่อประโยชน์สำหรับภาคประชาชน และระบบการส่งต่อของหน่วยบริการทุกระดับ

       
 

 

 
 
กลับ ขึ้นบน